Trong thuật ngữ ổ cắm điện, các từ “Socket”, “Outlet” và “Receptacle” (trong tiếng Anh) thường bị nhầm lẫn. Mặc dù chúng trông có vẻ giống nhau nhưng thực ra chúng có ý nghĩa khác nhau, đề cập đến những thứ khác nhau.

Trong bài này, để tránh cho bạn bị nhầm lẫn với một từ duy nhất là “ổ cắm điện”, thay vào đó sẽ sử dụng các từ “Socket”, “Outlet” và “Receptacle” để bạn dễ hình dung sự khác nhau của một thứ này.

“Outlet”

Trong tiếng Anh - Mỹ (American English), Outlet là vật được dùng để lấy điện cung cấp cho các dụng cụ, thiết bị điện. Nói cách khác, Outlet là điểm gắn phích cắm điện vào để cấp nguồn cho thiết bị.

Outlet thường lắp trên tường, lấy điện trực tiếp từ cầu dao chính trong nhà của bạn thông qua các dây dẫn, sau đó cấp nguồn cho các thiết bị điện. 

“Receptacle”

Receptacle là một phần của Outlet, dùng để kết nối với phích cắm điện. Bình thường bạn nghĩ rằng hai thuật ngữ Outlet và Receptacle có thể thay thế cho nhau. Nhưng thực tế, chúng không giống nhau.

Mỗi Outlet thường có 2 hay 3 Receptacle. Thế nên, cũng một Outlet, sẽ có khả năng bạn cắm phích cắm điện vào Receptacle bên trên thì có điện nhưng cắm vào Receptacle bên dưới thì không có điện. Khi hỏng, cháy một Receptacle, bạn có thể thay thế bằng một Receptacle khác, thay vì thay thế toàn bộ cả Outlet.

“Socket”

Trong tiếng Anh - Anh (British English), Socket là vật được dùng để gắn phích cắm điện vào, để kết nối nguồn điện với các thiết bị. Nói tóm lại, ổ cắm điện ở Anh gọi là Socket, ở Mỹ gọi là Outlet.

Ở Mỹ, từ Socket đôi khi bị sử dụng sai khi mô tả hệ thống điện. Socket thường được thấy bên trong một thiết bị như bóng đèn, socket là vị trí để lắp bóng đèn vào đó. Ví dụ như đuôi bóng đèn – a light socket; bạn không gọi là lắp bóng đèn vào Outlet.

Thế nên, đuôi bóng đèn ở Mỹ gọi là light socket; trong khi ở Anh gọi là bulb holder.  

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, dù là Outlet, Socket, Receptacle, đằng nào cũng là nơi để cắm phích cắm điện vào, lấy nguồn điện cung cấp cho các thiết bị điện hoạt động. Nhưng khi bạn đọc các tài liệu kỹ thuật, bạn cần biết rõ chúng để không phải lúng túng.

Tóm lại,

- Ổ cắm điện ở Anh gọi là Socket, ở Mỹ gọi là Outlet.

- Receptacle: Là một ổ cắm riêng lẻ nằm trong Outlet. Một Outlet có thể có 1 hoặc 2, 3 Receptacle.

Ngoài ra, đối với các ổ cắm điện nối dài, bạn gọi là power strips nhé!

Ổ cắm điện nối dài