Thông tư 09/2024/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ.

Theo Sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT, trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc xây dựng phải áp dụng quy mô trạm dừng nghỉ loại 1, hoặc loại 2, hoặc loại 3 và phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trạm dừng nghỉ loại 1 có tổng diện tích mặt bằng (tối thiểu) từ 10.000 m2, khu vực đỗ xe (tối thiểu) từ 5.000 m2. Trạm dừng nghỉ loại 2 có diện tích tối thiểu 5.000 m2, khu vực đỗ xe (tối thiểu) từ 2.500 m2.

Trạm dừng nghỉ loại 1, loại 2 phải có số vị trí đỗ xe tối thiểu bố trí xe ô tô vào sạc điện chiếm 10% tổng vị trí đỗ xe. Việc đầu tư hạ tầng dành để lắp đặt trụ sạc, thiết bị sạc phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và từng giai đoạn đầu tư.

Trạm dừng nghỉ loại 3, 4 có diện tích mặt bằng tối thiểu lần lượt từ 3.000 m2 và 1.000 m2; khu vực đỗ xe (tối thiểu) lần lượt từ 1.500 m2 và 500 m2. Yêu cầu số vị trí đỗ xe tối thiểu bố trí xe ô tô vào sạc điện chiếm 10% tổng vị trí đỗ xe, ở mức "khuyến khích có".

Các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác trước ngày Thông tư 09/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành (ngày 5/10/2024), phải hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn này trước ngày 1/1/2027.

Với quy định mới của Thông tư 09/2024/TT-BGTVT, hệ thống trạm sạc cho xe điện trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường tỉnh sẽ được mở rộng hơn, giúp các chủ xe điện yên tâm, chủ động hơn trong những hành trình dài.