1. Ánh sáng được tạo ra từ các nguồn khác nhau. Nguồn ánh sáng tự nhiên như Mặt trời, Mặt trăng. Nguồn ánh sáng nhân tạo như bóng đèn điện, nến. Nguồn ánh sáng sinh học như các sinh vật phát quang.

2. Ánh sáng truyền theo đường thẳng.

3. Ánh sáng có thể truyền qua chân không.

4. Ánh sáng truyền đi với tốc độ không đổi trong chân không là 299.792.458 mét/giây (m/s).

5. Vận tốc của ánh sáng thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

6. Ánh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt (các photon).

7. Ánh sáng được coi là một dạng bức xạ điện từ (sóng điện từ).

8. Bước sóng (λ) của ánh sáng thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

9. Tần số (f) của sóng ánh sáng không đổi trong mọi môi trường.

10. Ánh sáng bị phản xạ lại từ các bề mặt sáng bóng, chẳng hạn như gương, bề mặt kim loại,…

11. Ánh sáng bị khúc xạ (bẻ cong) khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

12. Ánh sáng có các màu sắc khác nhau tùy thuộc vào bước sóng và tần số của ánh sáng.

13. Bước sóng của mỗi ánh sáng quyết định năng lượng của nó. Ánh sáng có bước sóng ngắn có nhiều năng lượng hơn, ánh sáng có bước sóng dài hơn có ít năng lượng hơn.

14. Bước sóng của ánh sáng được đo bằng nanomet (nm). Một nanomet bằng một phần tỉ của mét.