Ông già Noel sạc pin cho “tuần lộc điện”, chuẩn bị kéo xe đi phát quà.

Xe phát quà của ông già Noel chạy bằng năng lượng mặt trời khiến chú tuần lộc hết việc làm!

Ông già Noel đi phát quà bằng xe đạp, không phát khí thải để chống biến đổi khí hậu.

Xe bus phát quà của ông già Noel, không phát khí thải ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

Ông già Noel đi phát quà cho trẻ em bằng xe điện không gây ô nhiễm môi trường.

Xe phát quà của ông già Noel sử dụng pin năng lượng mặt trời.

Ông già Noel sử dụng drone (máy bay không người lái) đi phát quà.

Xe phát quà của ông già Noel được kéo bằng các drone thay cho đàn tuần lộc.

Ông già Noel dùng drone thả quà xuống ống khói của ngôi nhà cho trẻ em.

Chờ sạc pin cho xe điện trước khi đi phát quà! Chú tuần lộc đành nghỉ hưu!

Turbine gió, chướng ngại vật của ông già Noel trên đường đi phát quà!