Bước sóng là gì?

Sóng được tạo thành từ năng lượng lan truyền. Hãy xem xét sóng trong một bể bơi: Khi bạn nhảy xuống nước, sóng sẽ truyền từ điểm bạn chạm nước tới phía bên kia của bể bơi. Sóng đó là kết quả của năng lượng từ điểm bạn làm nước bắn ra và năng lượng lan truyền khắp hồ bơi.

Trong không gian, năng lượng được truyền dưới dạng sóng điện từ. Sóng điện từ không cần vật chất (như không khí hoặc nước) để truyền qua. Ánh sáng được coi là một dạng sóng điện từ (bức xạ điện từ).

Giống như tất cả các sóng, sóng điện từ được đặc trưng bởi bước sóng của nó và phạm vi bước sóng mà chúng ta quan sát được, từ rất dài đến rất ngắn, là những gì chúng ta gọi là phổ điện từ. Phổ điện từ là một dải bước sóng của bức xạ điện từ. Từ bước sóng dài đến bước sóng ngắn, phổ điện từ bao gồm sóng vô tuyến, sóng vi ba, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia cực tím, tia X và tia gamma.

Bước sóng được mô tả bằng kích thước sóng (hay độ dài của sóng). Bước sóng được tính bằng cách xác định khoảng cách giữa các điểm tương ứng trên các sóng liên tiếp. Thông thường, điều này được thực hiện bằng cách đo từ đỉnh này đến đỉnh khác hoặc từ đáy này đến đáy khác của sóng.

Bước sóng dài hay ngắn?

Bước sóng của mỗi ánh sáng quyết định năng lượng của nó. Ánh sáng có bước sóng ngắn có nhiều năng lượng hơn, ánh sáng có bước sóng dài hơn có ít năng lượng hơn. Trong phổ điện từ, sóng vô tuyến có bước sóng dài nhất, tia gamma có bước sóng ngắn nhất.

Bước sóng của ánh sáng được đo bằng nanomet (nm). Một nanomet bằng một phần tỉ của mét. Sóng ánh sáng có bước sóng rất ngắn. Sóng ánh sáng đỏ có bước sóng khoảng 700 nanomet (nm), trong khi ánh sáng xanh và tím có bước sóng khoảng 400 hoặc 500 nm.

Một số sóng vô tuyến, có bước sóng từ milimet đến kilomet, dài hơn nhiều so với bước sóng của ánh sáng. Tần số của sóng tỷ lệ nghịch với bước sóng của nó. Điều đó có nghĩa, sóng có tần số cao có bước sóng ngắn, trong khi sóng có tần số thấp có bước sóng dài hơn.