Mọi người thường nghĩ rằng, gỗ là vật cách điện tốt. Nhưng đây là suy nghĩ không hoàn toàn chính xác. Bạn có thấy trong cơn giông lớn, sấm chớp đì đùng, sét thường đánh vào các cây cao, là vật dẫn điện rất tốt và dẫn điện thẳng xuống mặt đất! Tia sét có “dòng điện” rất lớn nên đứng dưới gốc cây sẽ bị điện giật nếu sét đánh vào cây đó.

Bạn đã biết, độ dẫn điện là khả năng dẫn điện của một chất. Các chất có thể dẫn điện là do chúng cho phép các electron di chuyển bên trong chúng một cách dễ dàng. Độ dẫn điện của một chất còn liên quan đến điện trở của chất đó.

Điện trở là đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của mỗi chất. Điện trở của chất tỉ lệ nghịch với khả năng dẫn điện của chất. Một chất có điện trở càng nhỏ, chất đó có khả năng dẫn điện càng lớn. Ngược lại, một chất có điện trở càng lớn, khả năng dẫn điện càng nhỏ. Điện trở rất nhạy cảm với sự hấp thụ nước và giảm mạnh khi độ ẩm tăng lên.

Ở điều kiện nhiệt độ 20 độ C, gỗ khô có điện trở là 1014 – 1016 (Ω.m), độ dẫn điện là 10−16 – 10−14 (siemen/mét); gỗ ẩm có điện trở là 103 – 104 (Ω.m), độ dẫn điện là 10−4 – 10−3 (siemen/mét). Như vậy, khi gỗ khô và gỗ ẩm ướt, độ dẫn điện khác nhau hoàn toàn.

Về mặt lý thuyết, gỗ là vật cách điện tốt, tức là không cho dòng điện chạy qua, chỉ khi nào chúng khô hoàn toàn. Điều này ứng dụng trong thực tế, một số trụ điện được làm bằng gỗ. Hoặc khi cứu người bị điện giật, người ta dùng cây khô, thanh gỗ khô để kéo người bị giật ra.

Nhưng khi gỗ ẩm ướt, gỗ tươi, khả năng dẫn điện của gỗ là câu chuyện hoàn toàn khác. Trời mưa, vỏ cây sẽ bị ướt nước mưa, khả năng dẫn điện rất tốt (nước mưa nhiều tạp chất, dễ dẫn điện). Tia sét hoàn toàn có thể truyền qua cây nên đứng dưới gốc cây sẽ bị điện giật nếu sét đánh vào cây đó.

Một số thao tác an toàn

● Khi trời giông sét, không nên đứng trú dưới các gốc cây cao để tránh sét đánh trúng cây.

● Khi sửa chữa điện trên sàn gỗ, phải đảm bảo sàn gỗ hoàn toàn khô ráo.

● Khi cứu người bị điện giật, dùng cây khô, thanh gỗ khô để kéo người bị giật ra.

● Khi giăng kéo dây điện nối dài ngoài đồng ruộng, không dùng các cây gỗ chống không đảm bảo an toàn điện.