Đơn vị MWp

Trước khi hiểu MWp là gì, bạn cần biết qua Wp (viết tắt của Watt-peak). Wp là đơn vị đo công suất tối đa tấm pin mặt trời có thể sản xuất được trong điều kiện tiêu chuẩn. Điều kiện tiêu chuẩn là điều kiện mà tấm pin mặt trời có thể hoạt động ở công suất tối đa (công suất thiết kế), bao gồm: bức xạ mặt trời 1.000 watt/m2, nhiệt độ tế bào quang điện là 25 độ C, áp suất khí quyển 1.5 AM.

Vì sao có công suất thiết kế? Bởi lượng ánh sáng mặt trời trong ngày không cố định, luôn phụ thuộc vào thời tiết. Do đó, các nhà sản xuất tấm pin mặt trời chỉ có thể tính toán công suất tối đa tấm pin trong điều kiện tiêu chuẩn (điều kiện lý tưởng) mà thôi, hay nói khác đi là công suất theo thiết kế.

Trong thực tế, công suất mà tấm pin mặt trời sản xuất được thường thấp hơn công suất ghi trên tấm pin. Theo các chuyên gia về điện mặt trời, trên thực tế tấm pin mặt trời chỉ có thể tạo ra điện năng khoảng 55% so với công suất ghi trên tấm pin. Chỉ khi vào thời điểm có nắng mạnh, bức xạ mặt trời cao thì tấm pin mới đạt được công suất tối đa.

Khi đã biết Wp là gì, bạn sẽ biết được hai đơn vị lớn hơn là kWp và MWp.

+ 1 kWp (kiloWatt-peak) = 1.000 Wp. kWp thường dùng để tính công suất tối đa tại điều kiện tiêu chuẩn của cả hệ thống điện mặt trời chứ không riêng một tấm pin cụ thể. Ví dụ, hệ thống điện mặt trời áp mái 5 kWp,…

Khi lắp đặt điện mặt trời áp mái, bạn có thể dựa vào diện tích mái nhà để ước lượng công suất tối đa có thể nhận được. Ví dụ, diện tích mái khoảng 6 - 7 m2 có thể sản xuất 1 kWp. Nếu diện tích mái khoảng 20 m2, công suất tối đa có thể nhận được là 3 kWp.

+ 1 MWp (megaWatt-peak) = 1.000 kWp. MWp cũng dùng để tính công suất tối đa tại điều kiện tiêu chuẩn của hệ thống điện mặt trời nhưng ở quy mô lớn, như trang trại điện mặt trời.

Để tính công suất cực đại của trang trại điện mặt trời, bạn nhân sản lượng điện tối đa của một tấm pin mặt trời với số lượng tấm pin trong hệ thống. Ví dụ, trang trại sử dụng 20.000 tấm pin, mỗi tấm có công suất định mức là 400 Wp, công suất tối đa là: 20.000 x 400 = 8.000.000 Wp hoặc 8 MWp.

Đơn vị MWh

MWh có thể bạn ít nghe đến nhưng kWh (kilowatt giờ) chắc chắn bạn thấy thường xuyên, chẳng hạn như trong thông báo tiền điện nhận được mỗi tháng. kWh là đơn vị đo điện năng mà bạn tiêu thụ trong một khoảng thời gian nhất định.

Với điện mặt trời, khi các tấm pin mặt trời đang hoạt động, trong vòng một giờ, chúng sẽ chuyển đổi bức xạ mặt trời thành năng lượng điện, được đo bằng kWh. Tấm pin 1 kWp hoạt động trong điều kiện tiêu chuẩn với công suất tối đa, trong 1 giờ sẽ tạo ra 1 kWh điện.

Để tính số kWh sản xuất từ hệ thống điện mặt trời trong một ngày, cần dựa vào thời gian nắng, cường độ bức xạ mặt trời.

Ví dụ: Một ngày có 5 giờ nắng, sản lượng điện là 1 kWp x 5h = 5 kWh. 

+ 1 MWh (megawatt-giờ) = 1.000 kWh. MWh được dùng để đo lượng điện tiêu thụ hoặc lượng điện tạo ra trong một khoảng thời gian, thường áp dụng với các hệ thống có sản lượng lớn.

Điển khác biệt giữa MWh và MWp

MWh

MWp

Chỉ sản lượng điện sản xuất từ các nhà máy điện, hay lượng điện tiêu thụ trong một khoảng thời gian

Chỉ sản lượng điện dùng riêng cho hệ thống điện mặt trời

Đo lượng điện tiêu thụ hoặc tạo ra trong một khoảng thời gian

Đo công suất đầu ra tối đa của hệ thống điện mặt trời trong điều kiện tiêu chuẩn

Được tính bằng cách nhân công suất đầu ra của thiết bị/hệ thống với thời gian thiết bị/hệ thống hoạt động.

Được tính bằng cách nhân công suất tối đa của một tấm pin mặt trời với số lượng tấm pin trong hệ thống

Tóm lại, MWh để chỉ lượng điện tiêu thụ hoặc tạo ra trong một khoảng thời gian. MWp để chỉ sản lượng điện dùng riêng cho hệ thống điện mặt trời.