Điện được đo bằng bốn đơn vị cơ bản: watt, volt, ampe và ohms. Nếu bạn hỏi ai đó điện nặng bao nhiêu, có thể sẽ không có câu trả lời. Bạn không bao giờ nghe nói điện được đo bằng đơn vị kg. Vì vậy, người ta thường nghĩ rằng nó không có trọng lượng.

Bạn thường nhìn thấy điện có nhiều hiện tượng khác nhau, nhưng không có hiện tượng nào trong số này có trọng lượng. Để cân một vật gì đó (nghĩa là chịu lực hấp dẫn của Trái đất), một vật thể cần có khối lượng.

Đi sâu vào vấn đề, điện là một lực (chẳng hạn làm cho các hạt có cùng điện tích đẩy nhau), do đó nó không có khối lượng và không có trọng lượng. Tuy nhiên, điện là dòng chuyển động của các electron. Các electron tạo nên lực điện, nó có khối lượng riêng mặc dù khối lượng nhỏ đến mức không thể kể. Trước khi đi sâu vào chi tiết, chúng ta hãy xem xét sự khác biệt giữa khối lượng (mass) và trọng lượng (weight).

Mỗi vật thể và hạt được biết trong vũ trụ đều có khối lượng nhất định. Khối lượng này có thể cực kỳ nhỏ hoặc vô cùng lớn. Chỉ cần so sánh khối lượng của một vật thể mà bạn chỉ có thể quan sát qua kính hiển vi với khối lượng của Trái đất mà chúng ta đang sống, bạn sẽ hình dung sơ bộ về sự khác biệt khối lượng của các vật thể này.

Khi bất kỳ vật nào có khối lượng được đặt trong trường lực hấp dẫn (gravitational field) thì vật đó có trọng lượng. Vì vậy, trọng lượng không tồn tại nếu không có trọng lực (gravity). Vậy điện có trọng lượng không? Không. Nhưng các electron thì có.

Trọng lượng của electron cực kỳ nhỏ, khoảng 9,109 x 10-31 kg. Một electron có khối lượng nhỏ hơn khoảng 2.000 lần so với một proton, hạt này chỉ nặng khoảng một phần tỉ tỉ của một kilogram. Do điều này, các electron có trọng lượng cực kỳ nhỏ, nên người ta dường như không quan tâm đến trọng lượng của electron.

Dòng điện được tạo ra khi các hạt tích điện chuyển động, ví dụ như các electron trong dây đồng. Mặc dù các electron có trọng lượng rất nhỏ nhưng chúng vẫn tồn tại trong dây dẫn. Vậy chúng ta có thể nói trọng lượng của electron bằng trọng lượng của dây dẫn mà chúng chạy qua không? Không chính xác. Các electron chạy qua dây dẫn, điều đó không có nghĩa là dây dẫn được tạo thành từ các electron, nó chỉ đơn giản là chứa chúng. Dây cũng chứa các hạt hạ nguyên tử khác như proton và neutron.

Khi sử dụng điện, chúng ta không thêm hay bớt các electron; chúng ta chỉ di chuyển chúng từ nơi này đến nơi khác. Vì vậy, mặc dù các electron có khối lượng nhưng việc sử dụng điện không làm thay đổi tổng khối lượng của một hệ thống. Một vật nhiễm điện không nặng hơn khi vật đó chưa nhiễm điện.

Hiện tượng điện duy nhất có thể khiến một vật nặng lên là sự tích tụ tĩnh điện, khi một vật nhận thêm electron. Trong trường hợp này, các electron làm tăng thêm khối lượng của vật, nhưng sự chênh lệch trọng lượng chỉ có ý nghĩa lý thuyết.