Mỗi loại bóng đèn có các đặc điểm riêng, được biểu thị bằng một chữ cái hoặc một chuỗi chữ cái và một số, được gọi là mã bóng đèn. Các mã này nằm trên bao bì. Nhận biết các loại bóng đèn khác nhau, giúp bạn xác định loại bóng đèn nào phù hợp với nhu cầu đang tìm kiếm của mình.

Làm thế nào để biết kích thước của bóng đèn?

Việc xác định kích thước của bóng đèn rất đơn giản. Chữ cái trong mã bóng đèn cho biết hình dạng của bóng. Chữ số trên bóng đèn cho biết đường kính tại điểm rộng nhất của bóng đèn, được đo bằng một phần tám inch (1/8”).

Ví dụ: Bóng đèn A19 cho biết, bóng đèn có hình dạng kiểu A, loại phổ biến dành cho hộ gia đình; số 19 cho biết đường kính có kích thước 19/8 inch.

Các hình dạng bóng đèn phổ biến nhất

Có bốn loại bóng đèn phổ biến: đèn LED, đèn huỳnh quang compact (CFL), đèn sợi đốt và đèn halogen. Chúng thường có hình dạng trong các kiểu bóng đèn mà bạn thường thấy nhất sau đây:

- Kiểu A (Arbitrary) loại tiêu chuẩn, dành cho hộ gia đình. Kiểu A có các kích thước A15, A17, A19, A20, A21, A23. Bạn có thể nhìn thấy A19 nhiều nhất, đây là kích thước bóng đèn tiêu chuẩn.

- Kiểu B (Bullet) hình viên đạn. Kiểu B có các kích thước B8, B10, B11, B13.

- Kiểu BR (Bulged Reflector) hình phản quang lồi. Kiểu BR có các kích thước BR25, BR30, BR38, BR40.

- Kiểu C/CA (Candle, Candle Angular) hình nến hay hình nến có góc cong ở đầu. Kiểu C có các kích thước C6, C7, C9, C11, C15; và CA5, CA7, CA8, CA10, CA11.

- Kiểu G (Global) hình cầu. Kiểu G có các kích thước G9, G11, G12, G14, G16, G16.50, G19, G25, G30, G40.

- Kiểu MR (Multifaceted Reflector or Quartz Reflector Lamp) chóa phản quang nhiều mặt hoặc đèn phản quang thạch anh. Kiểu MR có các kích thước MR8, MR11, MR16, MR20.

- Kiểu PAR (Parabolic Aluminized Reflector) chóa phản quang nhôm parabol. Kiểu PAR có các kích thước PAR14, PAR16, PAR20, PAR30, PAR36, PAR38. Sự khác biệt chính giữa đèn PAR và đèn BR nằm ở tiêu điểm của chúng, đèn BR cung cấp phạm vi chiếu sáng rộng hơn, trong khi đèn PAR cung cấp chùm sáng tập trung hơn.

- Kiểu R (Reflector) chóa phản quang. Kiểu R có các kích thước R12, R14, R16, R20, R25, R30, R40.

- Kiểu T (Tube/Tubular) hình ống. Kiểu T có các kích thước T8, T10, T12, T14. Bóng đèn T8 có đường kính 1 inch (8/8 inch), bóng đèn T12 có đường kính 1,5 inch (12/8 inch).

- Kiểu xoắn (Twist). Kiểu xoắn có các kích thước T2 Coil, T3 Coil, T4 Coil.