Salman Khoshroo, nghệ sĩ sinh năm 1983 tại Iran. Salman Khoshroo theo học tại Đại học Quốc gia Úc, nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật kỹ thuật số năm 2004. Salman theo đuổi sáng tác trong cả hội họa và điêu khắc. Trong một cuộc triển lãm năm 2018, Salman Khoshroo sử dụng dây điện và motor nhỏ để tạo các tác phẩm điêu khắc về con người mang tính động học.