AgriPV tuy mới phát triển gần đây ở một số địa phương trong nước nhưng mô hình này đã phát triển ở nhiều nơi trên thế giới. Đây là một phương pháp sử dụng đất hiệu quả vì có thể tiến hành cả sản xuất nông nghiệp và sản xuất điện mặt trời trên cùng diện tích đất, mà không có thay đổi lớn nào đối với các vùng đất thích hợp cho nông nghiệp.

Trong sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và sản xuất điện mặt trời trên cùng diện tích, đất để sử dụng cho nông nghiệp là chủ yếu, còn sản xuất điện mặt trời là thứ cấp.

Mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp điện mặt trời vừa tối đa hóa việc sử dụng đất, vừa tối đa hóa lợi nhuận trên cùng diện tích. Điều này cho phép tăng nguồn thu cho người nông dân hoặc chủ đất thu hoạch sản phẩm nông nghiệp với năng suất tương đương, cũng như sản xuất điện thông qua điện mặt trời.

AgriPV bao gồm việc tích hợp hệ thống pin mặt trời bên trên cây trồng để tăng cường khả năng chống chịu của cây trồng với khí hậu. Hệ thống pin mặt trời sẽ tạo bóng râm, giúp giảm bức xạ mặt trời, giảm tốc độ bốc hơi nước và tiết kiệm nước tưới cho cây trồng. Do đó, hệ thống pin mặt trời rất thích hợp đối với nhiều loại cây ưa ánh nắng tán xạ.

Tuy nhiên, việc kết hợp các hoạt động này có thể phải đối mặt với những thách thức cần giải quyết. Chẳng hạn như, việc thiếu ánh sáng cho cây trồng, có thể dẫn đến sản lượng nông nghiệp giảm. Tiếp theo là việc lựa chọn quy trình kỹ thuật và loại cây trồng để thu được sản lượng nông nghiệp tốt nhất. Theo đó, cây trồng bên dưới các tấm pin thường chỉ phù hợp cho các loại cây ưa bóng râm, cây phủ lớp đệm, cây ươm, cây ăn quả, cây bụi nhỏ, các loại rau… Bên cạnh đó, việc thu hoạch bằng tay hay máy móc nhỏ là chủ yếu, khó thực hiện bằng xe cơ giới.

Một số hình ảnh về mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp điện mặt trời trên thế giới.

Trồng trọt kết hợp điện mặt trời ở Colorado (Hoa Kỳ)

Một mô hình trồng trọt đan xen sản xuất điện mặt trời ở Hoa Kỳ

Sản xuất nấm dưới hệ thống các tấm pin mặt trởi ở Nhật Bản

Trồng bắp cải trên cùng diện tích đất có lắp đặt hệ thống điện mặt trời ở Đức

Trang trại nông nghiệp kết hợp hệ thống pin mặt trời ở Đức

Trang trại nông nghiệp kết hợp sản xuất điện mặt trời ở Trung Quốc

Pin mặt trời được lắp đặt trên hệ thống nhà kính trồng hoa bên trong

Trồng rau trong nhà kính với hệ thống pin mặt trời ở trên mái

Trồng trọt kết hợp lắp đặt hệ thống điện mặt trời sẽ tối đa hiệu quả sử dụng đất

Sản xuất nông nghiệp kết hợp điện mặt trời cho phép nhà nông tối đa hóa lợi nhuận trên cùng diện tích

Các tấm pin mặt trời có thể được lắp đặt khá cao để phù hợp trồng các loại cây có chiều cao thân cần không gian phát triển