Các bạn đều biết, quỹ đạo của Trái đất xung quanh Mặt trời không phải là một vòng tròn. Thay vào đó, Trái đất quay quanh Mặt trời theo hình elip. Theo cách này, nghĩa là sẽ có một điểm trên đường elip ở gần Mặt trời nhất và một điểm ở xa Mặt trời nhất.

Theo các nhà thiên văn học thế giới, vào năm 2022, thời điểm Trái đất ở gần Mặt trời nhất sẽ xảy ra vào ngày 4/1, lúc 6:52 UTC (13:52 giờ Việt Nam).

Khoảng cách gần nhất này giữa Trái đất và Mặt trời được gọi là điểm cận nhật (Perihelion), xuất phát từ gốc tiếng Hy Lạp, “peri” có nghĩa là gần, “helios” có nghĩa là mặt trời. Ngược lại, khoảng cách xa nhất giữa Trái đất và Mặt trời được gọi là điểm viễn nhật (Aphelion), “apo” có nghĩa là “xa” và “helios” có nghĩa là mặt trời.

Nói gần nhất là chỉ theo tính toán thôi. Năm nay, khoảng cách gần nhất giữa Trái đất và Mặt trời khoảng 91.406.842 dặm (khoảng 147.105.052,73 km). Trong khi đó, khoảng cách xa nhất giữa Trái đất và Mặt trời khoảng 94.509.598 dặm (khoảng 152.098.454,48 km).

Sự chênh lệch về khoảng cách giữa điểm gần nhất của Trái đất với Mặt trời và điểm xa nhất của Trái đất với Mặt trời là khoảng hơn 3,1 triệu dặm (5 triệu km).

Vậy trong năm 2022, thời điểm Trái đất ở xa Mặt trời nhất là khi nào? Câu trả lời là, Trái đất của chúng ta ở xa Mặt trời nhất là vào tháng 7, cụ thể là ngày 4/7/2022.

Các bạn cũng nên chú ý, đường đi của Mặt trăng quanh Trái Đất cũng có hình dạng elip. Điểm trong quỹ đạo của Mặt trăng gần Trái đất nhất được gọi là "Perigee" và điểm xa Trái đất nhất được gọi là "Apogee". “Perihelion” và “Perigee” thường bị nhầm lẫn.

“Perihelion” đề cập đến điểm gần nhất giữa Trái đất và Mặt trời, trong khi “Perigee” đề cập đến điểm gần nhất giữa Trái đất và Mặt trăng.