Không khí làm việc tập thể!

Nhưng có khi lại làm việc một mình giữa bầu trời bao la. Không chỉ cần tay nghề giỏi mà thần kinh phải rất vững.

Làm việc giữa không trung là cảm giác không hề thoải mái.

Các sinh viên trường cao đẳng cộng đồng Calhoun, bang Alabama (Hoa Kỳ) trong phần thực hành leo cột điện.

Thực tập làm việc trên độ cao trụ điện của sinh viên trường cao đẳng Idaho, bang Texas (Hoa Kỳ)

Có trực thăng hỗ trợ cũng không giảm bớt áp lực làm việc làm việc trên cao.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa phi công trực thăng và thợ sửa chữa đường dây ở Dallas, Hoa Kỳ.