Sự khác biệt giữa pin mắc nối tiếp và mắc song song

Sự khác biệt chính trong việc mắc (lắp) pin nối tiếp so với mắc song song là tác động đến điện áp đầu ra và dung lượng của hệ thống pin. Pin mắc nối tiếp sẽ có điện áp đầu ra (đo bằng volt, ký hiệu V) là tổng điện áp của các pin, trong khi dung lượng giữ nguyên. Pin mắc song song sẽ có dung lượng (đo bằng ampe giờ, ký hiệu Ah) là tổng dung lượng của các pin, trong khi điện áp giữ nguyên.

Tuy nhiên, tổng năng lượng khả dụng (đo bằng Wh) trong cả hai cấu hình lắp là như nhau.

Ví dụ, bạn lắp nối tiếp hai pin 1.5 volt, dung lượng 2.5 Ah, sẽ tạo ra hệ thống 3 volt, dung lượng 2.5 Ah. Còn lắp song song hai pin 1.5 volt, dung lượng 2.5 Ah, sẽ cho ra hệ thống 1.5 volt, dung lượng 5 Ah.

Tuy nhiên, cả hai hệ thống đều có tổng năng lượng khả dụng là 7,5 Wh (volt x ampe giờ = watt giờ).

Ngoài ra, pin mắc nối tiếp và mắc song song đều phải có cùng mức điện áp và công suất. Việc kết hợp pin có điện áp và dung lượng khác nhau có thể dẫn đến các vấn đề có thể làm hỏng pin của bạn.

Pin mắc nối tiếp

Để mắc nối tiếp nhiều pin với nhau, bạn nối cực dương của pin này với cực âm của pin tiếp theo cho đến khi đạt được điện áp mong muốn.

Thuận lợi. Việc mắc pin nối tiếp cung cấp điện áp của hệ thống pin cao hơn, dẫn đến dòng điện hệ thống pin thấp hơn. Dòng điện ít hơn có nghĩa là bạn có thể sử dụng hệ thống dây điện mỏng hơn và sẽ ít bị sụt áp hơn trong hệ thống.

Nhược điểm. Trong hệ thống pin lắp nối tiếp, bạn không thể lấy điện áp thấp hơn từ hệ thống pin mà không sử dụng bộ chuyển đổi.

Pin mắc song song

Để mắc song song nhiều pin với nhau, bạn kết nối các cực dương của pin với nhau và các cực âm của pin với nhau. Bạn càng thêm nhiều pin vào một mạch song song, bạn càng có nhiều dung lượng và tăng thời lượng mà chúng có thể cấp nguồn cho thiết bị. Lưu ý rằng, bạn càng lắp nhiều pin song song thì thời gian sạc càng lâu.

Thuận lợi. Ưu điểm chính của việc lắp pin song song là bạn tăng thời lượng mà chúng có thể cấp nguồn cho thiết bị trong khi vẫn duy trì điện áp. Một ưu điểm khác của việc lắp song song các pin là nếu một trong các pin bị cạn, các pin còn lại trong hệ thống vẫn có thể cung cấp năng lượng.

Nhược điểm. Hạn chế chính của việc lắp pin song song so với nối tiếp là điện áp hệ thống sẽ thấp hơn, dẫn đến dòng điện cao hơn. Dòng điện cao hơn có nghĩa là dây điện phải dày hơn và giảm điện áp nhiều hơn. Các thiết bị điện lớn hơn sẽ hoạt động kém hiệu quả khi ở điện áp thấp.

Hiểu qua về sự khác nhau giữa pin mắc nối tiếp và pin mắc song song sẽ giúp bạn quyết định kết nối pin như thế nào, nó căn cứ vào nhu cầu của thiết bị điện mà bạn cần cấp nguồn.