EVNHCMC dự kiến hoàn tất 100% việc thay thế điện kế mới thu thập dữ liệu từ xa vào năm 2021
Điện kế mới có thiết bị thu thập và truyền dữ liệu nhằm thực hiện lộ trình phát triển lưới điện thông minh

Lắp đặt điện kế có chức năng thu thập dữ liệu từ xa nằm trong mục tiêu hiện đại hóa ngành điện

Chốt lại chỉ số điện kế cũ khi thay đổi sang điện kế mới

Tất cả điện kế đều phải được phê duyệt mẫu và kiểm định theo quy trình kiểm định do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Chỉ số tiêu thụ điện được thu thập từ xa và thông báo ngay cho khách hàng qua các hình thức như tin nhắn SMS, Zalo…

Khách hàng có thể theo dõi tình hình tiêu thụ điện, để thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm

Công tác thay điện kế được EVNHCMC thực hiện miễn phí cho khách hàng

Điện kế điện tử sẽ truyền dữ liệu về hệ thống dữ liệu tập trung, thay thế việc ghi chỉ số thủ công với những hạn chế như chi phí nhân công cao, có thể xảy ra sai sót

Hơn 2,5 triệu khách hàng tại TP.HCM được thay thế điện kế điện tử mới có tính năng thu thập dữ liệu từ xa