Dưới đây là 10 mẫu xe máy điện mới nhất với các thông số kỹ thuật để bạn tham khảo.

BMW CE 04

Phạm vi di chuyển: 128 km. Công suất: 31 kW (42 HP). Loại pin: lithium-ion 8,5 kWh. Tốc độ tối đa: 120 km/h. Trọng lượng: 230 kg. MSRP cơ bản: 11.795 USD.

● Damon Hypersport Premier

Phạm vi di chuyển: 321 km (kết hợp trong thành phố/ đường cao tốc). Công suất: 200 HP. Loại pin: 20 kWh. Tốc độ tối đa: 321 km/h. Trọng lượng: 217 kg. MSRP cơ bản: 40.000 USD.

Energica Ego+

Phạm vi di chuyển: 420 km (trong thành phố), 257 km (kết hợp trong thành phố/ đường cao tốc). Công suất: 110 kW (149 HP). Loại pin: lithium polymer 21,5 kWh. Tốc độ tối đa: 241 km/h. Trọng lượng: 259 kg. MSRP cơ bản: 25.600 USD.

Fuell Flow

Phạm vi di chuyển: 241 km. Công suất: 35 kW (48 HP). Loại pin: 10 kWh. Tốc độ tối đa: 136 km/h. Trọng lượng: 181 kg. MSRP cơ bản: 10.495 USD.

Kawasaki Ninja e-1

Phạm vi di chuyển: 65 km. Công suất: 9 kW (12 HP). Loại pin: lithium-ion (2). Tốc độ tối đa: 104 km/h. Trọng lượng: 139 kg. MSRP cơ bản: 7.599 USD.

LiveWire Del Mar S2

Phạm vi di chuyển: 177 km. Công suất: 60 kW (80 HP). Loại pin: 10,5 kWh. Tốc độ tối đa: 168 km/h. Trọng lượng: 195 kg. MSRP cơ bản: 15.499 USD.

Pursang E-Track

Phạm vi di chuyển: 119 km. Công suất: 7,2 kW (9,6 HP). Loại pin: 3 pin 48V. Tốc độ tối đa: 109 km/h. Trọng lượng: 146 kg. MSRP cơ bản: 10.052 USD.

● Sondors Metacycle

Phạm vi di chuyển: 96 km. Công suất danh nghĩa: 8 kW (11 HP), công suất cực đại 14,5 kW (20 HP). Loại pin: lithium-ion 4 kWh. Tốc độ tối đa: 96 km/h. Trọng lượng: 136 kg. MSRP cơ bản: 6.500 USD.

● Super Soco TC

Phạm vi di chuyển: 70 km với pin đơn, 125km với pin kép. Công suất: 3 kW (4 HP). Loại pin: lithium-ion 1,8 kWh. Tốc độ tối đa: 45 km/h. Trọng lượng: 75 kg (không có pin). MSRP cơ bản: 4.140 USD.

● Zero SR/F

Phạm vi di chuyển: 300 km (trong thành phố), 199 km (kết hợp trong thành phố/ đường cao tốc). Công suất: 82 kW (110 HP). Loại pin: lithium-ion 17,3 kWh. Tốc độ tối đa: 199 km/h. Trọng lượng: 226 kg. MSRP cơ bản: 23.795 USD.

* MSRP là viết tắt tiếng Anh của từ Manufacturer's Suggested Retail Price: Giá bán lẻ khuyến nghị của nhà sản xuất.