Thông tư 48/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại 9 chỗ trở xuống, kể cả người lái xe (sau đây viết tắt là xe ô tô con), xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybrid điện, bao gồm: xe ô tô con hybrid điện, xe ô tô con thuần điện, xe mô tô hybrid điện, xe mô tô thuần điện và xe gắn máy thuần điện được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng.

Đối tượng áp dụng là các cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc dán nhãn năng lượng xe.

Nhãn năng lượng của xe là nhãn cung cấp các thông tin liên quan đến loại năng lượng sử dụng, mức tiêu thụ năng lượng và các thông tin liên quan của các loại xe như sau:

a) Đối với xe ô tô con thuần điện, xe mô tô thuần điện và xe gắn máy thuần điện: Mức tiêu thụ điện năng;

b) Đối với xe ô tô con hybrid điện nạp điện ngoài và xe mô tô hybrid điện nạp điện ngoài: Loại nhiên liệu sử dụng, mức tiêu thụ nhiên liệu, mức tiêu thụ điện năng;

c) Đối với xe mô tô hybrid điện không nạp điện ngoài: Loại nhiên liệu sử dụng và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Các cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu phải công khai thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của xe trước khi thực hiện dán nhãn năng lượng. Việc công khai thông tin liên quan đến mức tiêu thụ năng lượng thực hiện bằng các hình thức:

- Gửi bản công khai mức tiêu thụ năng lượng của kiểu loại xe tới cơ quan quản lý chất lượng để công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý chất lượng;

- Đăng tải mức tiêu thụ năng lượng trên trang thông tin điện tử của cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh xe (nếu có).

Hướng dẫn dán nhãn năng lượng đối với ô tô điện, xe máy điện:

- Cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu tự in nhãn năng lượng theo mẫu quy định của Bộ Công Thương.

- Đối với các xe cùng sử dụng chung một Báo cáo thử nghiệm tiêu thụ năng lượng thì cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu có thể công khai thông tin trên cùng một nhãn năng lượng.

- Vị trí dán nhãn năng lượng:

+ Đối với xe ô tô con thuần điện và xe ô tô con hybrid điện nạp điện ngoài: Nhãn năng lượng dán bên trong xe, phía người lái, ở cửa kính bên cố định phía sau hoặc kính chắn gió phía sau, tại vị trí dễ quan sát nhìn từ bên ngoài xe. Trường hợp khó quan sát khi dán bên trong xe thì được phép dán bên ngoài xe tại vị trí dễ quan sát.

+ Đối với xe gắn máy thuần điện, xe mô tô thuần điện và xe mô tô hybrid điện: Nhãn năng lượng dán tại vị trí dễ quan sát.

Thông tư 48/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Khuyến khích các cơ sở sản xuất lắp ráp; tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan áp dụng Thông tư này sớm hơn thời điểm có hiệu lực nêu trên.

Đối với xe sản xuất lắp ráp có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng theo hướng dẫn tại Thông tư này;

Đối với xe nhập khẩu mới có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Luật Hải quan hoặc đã về đến cảng, cửa khẩu của Việt Nam trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Thông tư 48/2022/TT-BGTVT không áp dụng đối với:

- Xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sử dụng trực tiếp vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

- Xe tạm nhập tái xuất; xe quá cảnh, xe chuyển khẩu; xe của ngoại giao, lãnh sự.

- Xe có kết cấu, công nghệ mà hiện tại việc thử nghiệm trong nước chưa thực hiện được.

- Xe nhập khẩu không vì mục đích kinh doanh xe.

- Xe nhập khẩu theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

- Xe chỉ được dẫn động bằng động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu là xăng, điêzen, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên (NG/biomethane và H2NG), nhiên liệu hydro.