Cụ thể, nhiều trang trại điện gió trên thế giới tận dụng diện tích đất để trồng hoa, đem lại thêm các lợi ích kinh tế và du lịch. Bạn hãy chiêm ngưỡng sự hòa quyện giữa turbine gió và hoa, tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp như thế nào nhé! (Ảnh: unsplash.com, pixabay.com, evwind.es)