TOE là gì?

TOE là từ viết tắt của tiếng Anh Tonne of Oil Equivelent (TOE), nghĩa tiếng Việt là tấn dầu tương đương.

Đơn vị TOE để làm gì?

Trong thực tế, các doanh nghiệp, cơ sở thường sử dụng một hay nhiều nguồn năng lượng khác nhau (như điện, than, khí đốt, dầu,…) để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Mỗi loại năng lượng sử dụng lại có các thông số kỹ thuật khác nhau (đơn vị tính, nhiệt trị, mức phát thải khí nhà kính,…) khiến cho việc đánh giá mức độ sử dụng năng lượng của doanh nghiệp, cơ sở có khác nhau.

Để đánh giá mức độ sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp, cơ sở, cần đưa các đơn vị năng lượng khác nhau về cùng một chuẩn so sánh chung, đó là quy đổi về đơn vị tấn dầu tương đương (TOE).

Việc quy đổi các thông số sử dụng năng lượng khác nhau về cùng một đơn vị TOE còn để thuận tiện trong việc kiểm toán năng lượng.

Bảng hệ số chuyển đổi các dạng năng lượng thường gặp sang TOE

STT

Loại nhiên liệu

Đơn vị

TOE/đơn vị

1

Điện

kWh

0,0001543

2

Than cốc

tấn

0,70 - 0,75

3

Than cám loại 1, 2

tấn

0,7

4

Than cám loại 3, 4

tấn

0,6

5

Than cám loại 5, 6

tấn

0,5

6

Dầu DO (diesel oil)

tấn

1,02

1000 lít

0,88

7

 

Dầu FO (fuel oil)

tấn

0,99

1000 lít

0,94

8

LPG

tấn

1,09

9

Khí tự nhiên (natural gas)

triệu m3

900

10

 

Xăng ôtô - xe máy (gasoline)

 

tấn

1,05

1000 lít

0,83

11

Nhiên liệu phản lực (jet fuel)

tấn

1,05

(Theo Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 16/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Khi qui đổi lượng tiêu thụ các loại nhiên liệu khác nhau về đơn vị TOE, công thức chung như sau:

TOE = hệ số chuyển đổi x lượng tiêu thụ nhiên liệu (đơn vị vật lý).

Ví dụ: Doanh nghiệp A trong năm, sử dụng 4.500.000 kWh điện và 1.500 tấn than cám loại 3.

+ Quy đổi điện sang TOE: 0,0001543 x 4.500.000 (kWh) = 694,35 TOE

+ Quy đổi than sang TOE: 0,6 x 1.500 (tấn than) = 900 TOE

Tổng quy đổi điện và than của doanh nghiệp A sang TOE là: 694,35 + 900 = 1.594,35 TOE

Thế nào là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm?

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở có mức sử dụng năng lượng sau đây:

a) Cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương (1.000 TOE) trở lên.

b) Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương (500 TOE) trở lên.

(Theo Nghị định 21/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả)