1. "Hãy làm việc và suy nghĩ đi, ngay cả khi chưa hề thấy một tia sáng nhỏ bé, vì dù sao, như thế cũng còn tốt hơn là ngồi không!" (Michael Faraday)

2. "Người lao động là người hạnh phúc. Chính người nhàn rỗi mới là người khốn khổ". (Benjamin Franklin)

3. "Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động". (Thomas Edison)

4. "Cái tốt và cái xấu trong chúng ta không thể tách biệt, giống như năng lượng và vật chất. Khi chúng tách ra, không còn con người nữa". (Nikola Tesla)

5. “Đừng cố gắng để là con người thành công, hãy cố gắng để là con người có giá trị”. (Albert Einstein)

6. "Cuộc sống dù có tồi tệ đến mức nào thì sẽ có lúc bạn tìm ra con đường để thành công. Nơi nào có cuộc sống, nơi đó còn hy vọng". (Stephen Hawking)

7. "Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn cánh cửa đã đóng đầy luyến tiếc đến nỗi chúng ta không nhìn thấy cánh cửa khác đã mở ra cho chúng ta". (Alexander Graham Bell)

8. "Nếu có bao giờ tôi tìm được những phát kiến giá trị, đó là nhờ chú tâm kiên trì hơn là nhờ bất cứ tài năng nào khác". (Isaac Newton)

9. "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả Trái đất lên" (Archimedes)

10. "Khi bạn đối đầu với một khó khăn, bạn cũng đứng trước một khám phá". (William Thomson)