1. "Hãy làm việc và suy nghĩ đi, ngay cả khi chưa hề thấy một tia sáng nhỏ bé, vì dù sao, như thế cũng còn tốt hơn là ngồi không!" (Michael Faraday)

2. "Người lao động là người hạnh phúc. Chính người nhàn rỗi mới là người khốn khổ". (Benjamin Franklin)

3. "Thất bại lớn nhất của con người là anh ta bỏ cuộc trước khi nhận ra mình gần đến thành công như thế nào". (Thomas Edison)

4. "Sự cứu rỗi của một người chỉ có thể được thực hiện thông qua nỗ lực của chính người đó". (Nikola Tesla)

5. “Đừng cố gắng để là con người thành công, hãy cố gắng để là con người có giá trị”. (Albert Einstein)

6. "Cuộc sống dù có tồi tệ đến mức nào thì sẽ có lúc bạn tìm ra con đường để thành công. Nơi nào có cuộc sống, nơi đó còn hy vọng". (Stephen Hawking)

7. "Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn cánh cửa đã đóng đầy luyến tiếc đến nỗi chúng ta không nhìn thấy cánh cửa khác đã mở ra cho chúng ta". (Alexander Graham Bell)

8. "Nếu có bao giờ tôi tìm được những phát kiến giá trị, đó là nhờ chú tâm kiên trì hơn là nhờ bất cứ tài năng nào khác". (Isaac Newton)

9. "Khi bạn đối đầu với một khó khăn, bạn cũng đứng trước một khám phá". (William Thomson)

10. Nguyên tắc đầu tiên: Đừng bao giờ để bản thân bị đánh bại dù bởi con người hay bởi sự việc. (Marie Curie)