Trong xã hội, chắc chắn không có con người hoàn hảo. Cha mẹ cũng vậy, tuy không phải là người hoàn hảo, nhưng ít nhất cha mẹ phải là tấm gương tốt cho con cái.

Cha mẹ làm gương cho con là cách dạy dỗ hiệu quả nhất. Nhưng bạn chỉ dạy con, nói với con lý thuyết suông về những giá trị và trách nhiệm thôi là chưa đủ. Cha mẹ phải cho con thấy được hành động.

Mười ví dụ sau đây cho thấy cha mẹ phải là tấm gương tốt cho con mình. Bạn không thể dạy con mình những điều mà chính bạn là người vi phạm trước.

- Bạn không thể dạy con không được chạy xe vượt đèn đỏ, trong khi chính bạn là người chạy xe vượt đèn đỏ!

- Bạn không thể dạy con hạn chế sử dụng điện thoại thông minh, trong khi chính bạn là người luôn sử dụng điện thoại trước mặt con!

- Bạn không thể dạy con bảo vệ môi trường, trong khi chính bạn là người xả rác khi đang chạy xe trên đường!

- Bạn không thể dạy con nói ngôn từ lịch sự khi giao tiếp, trong khi chính bạn là người thường có thói quen nói tục, chửi thề!

- Bạn không thể dạy con sống trung thực, trong khi chính bạn là người thường nghĩ cách nói dối ngay trước mặt con!

- Bạn không thể dạy con sống biết ơn, trong khi chính bạn là người sống vô tình vô nghĩa, chỉ biết tư lợi cho chính mình!

- Bạn không thể dạy con tư duy độc lập, trưởng thành tự thân, trong khi chính bạn là người chỉ biết phụ thuộc, dựa dẫm trong cuộc sống và công việc!

- Bạn không thể dạy con sống có nề nếp, làm việc và sinh hoạt đúng giờ, trong khi chính bạn là người đi sớm về khuya, la cà quán bar, quán nhậu!

- Bạn không thể dạy con biết tôn trọng người khác, trong khi chính bạn là người thường chỉ trích hoặc nói xấu người khác trước mặt con!

- Bạn không thể dạy con vấp ngã thì phải tự đứng lên, trong khi chính bạn là người chẳng bao giờ dám đương đầu với thử thách, khó khăn!

Việc làm gương, lấy hành vi, lối sống, cách ứng xử của mình để nuôi dạy con là phương pháp giáo dục hiệu quả. Muốn con mình trở thành con ngoan, trò giỏi, điều trước tiên các bậc cha mẹ phải lấy mình làm tấm gương sáng cho con trẻ noi theo.