Một nửa của thế giới này - phụ nữ - luôn được mọi người quan tâm về những cống hiến cho gia đình, xã hội, thế giới. Hãy xem những nhận xét về phụ nữ của các danh nhân!

Hãy kính trọng phụ nữ! Họ đan dệt những đóa hồng tuyệt trần vào cuộc sống trần tục của chúng ta. (Friedrich Schiller) 

Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho mình là người phụ nữ sẽ có được danh vọng và vận mệnh. (Amelia Earhart)

Người phụ nữ hạnh phúc là người không phải bận tâm điều gì; Người phụ nữ vui vẻ là người có các mối bận tâm nhưng không để chúng làm mình sầu muộn. (Beverly Sills)

Người phụ nữ thông minh không muốn làm kẻ thù của bất cứ ai; Người phụ nữ thông minh không chấp nhận là nạn nhân của bất cứ ai. (Maya Angelou) 

Phụ nữ cũng giống như tín ngưỡng; nếu bạn không thể nói hay về họ thì đừng nói gì cả. (Herman Melville)

Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự không vụ lợi mà tự nhiên đã ban tặng cho phụ nữ. (Mahatma Gandhi)

Biểu cảm của người phụ nữ mang trên gương mặt quan trọng hơn nhiều quần áo nàng mặc trên người. (Dale Carnegie)

Ðức tính đầu tiên và quan trọng nhất của phụ nữ là dịu dàng. (Jean Jacques Rousseau)