Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

15/1/2023

6:00 - 7:00

Một phần phường Mỹ Xuyên; Mỹ Phước; Mỹ Quý; Mỹ Thới; Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

15/1/2023

6:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Thới (KV Kytoku, Cty du lịch miền Núi, Cty AG - Basa, Tân Tiến, Thực phẩm Vĩnh Long, NM Việt An), TP Long Xuyên

15/1/2023

6:00 - 17:00

Khu đông lạnh Mỹ Quý, BTLT, ĐL Bình Minh, khu dân cư bê tông ly tâm, TP Long Xuyên

15/1/2023

7:30 - 14:00

Một phần phường Mỹ Xuyên (đường Bùi Văn Danh từ quán Hiếu Báu đến chợ Đông An), TP Long Xuyên

15/1/2023

16:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Xuyên; Mỹ Phước; Mỹ Quý; Mỹ Thới; Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

16/1/2023

8:00 - 13:00

Trạm thủy sản An Giang 1 - Bình Đức

16/1/2023

8:30 - 10:30

Trạm Nguyễn Hồng Lực, Mỹ Quý

16/1/2023

10:30 - 12:30

Trạm công ty Thành Triết 2

16/1/2023

12:00 - 14:30

Trạm Ngô Kim Quan

16/1/2023

13:00 - 16:00

Trạm bơm xử lý nước thải số 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

15/1/2023

8:30 - 11:00

KV trạm bê tông ly tâm, huyện Châu Thành; Cty Thanh Nhựt Huy, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

15/1/2023

13:30 - 15:30

KV trạm bê tông nhựa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

15/1/2023

15:00 - 16:00

KV trạm Cty SamHo, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

15/1/2023

15:30 - 17:00

KV trạm Cty năng lượng Thái Bình Dương, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

16/1/2023

8:00 - 16:30

KDC vượt lũ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

15/1/2023

8:00 - 16:00

TT Chợ Mới (trừ khóm Thị 2, khóm Long Hòa), huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

16/1/2023

8:00 - 17:00

Xã Tân An; xã Vĩnh Xương; xã Tân Thạnh; xã Phú Lộc, TX Tân Châu. Xã Long Hòa, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

14/1/2023

8:30 - 10:30

KV đường Nguyễn Huệ (từ cầu cóng vông đến Tin lành), ấp Bắc Sơn, ấp Đông Sơn 2, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

14/1/2023

13:10 - 15:00

KV đường Nguyễn Huệ (từ cầu cua Ông Ịch đến cua trường tiểu học C Núi Sập), ấp Đông Sơn 2, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

15/1/2023

8:00 - 13:00

Xã Bình Chánh; Bình Phú; một phần xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

16/1/2023

7:00 - 17:00

Một phần TT Phú Mỹ (dọc đường Trần Văn Thành, khu vực đường Nguyễn Trung Trực từ đường Trần Văn Thành đến đường cộ Ba Tợ), huyện Phú Tân