Điện lực thành phố Tây Ninh

1/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố 1, 3, 6 phường III

2/7/2021 (8:00 - 10:30): Khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh. Ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh

2/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn

6/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố 7 phường III. Khu phố 1 phường IV

Điện lực Gò Dầu

30/6/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố Nội Ô B, khu phố Thanh Bình, Thị trấn. Ấp Bàu Vừng, Cây Nính, Xóm Mía, xã Phước Trạch. Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh. Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức

1/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước. Ấp Rộc B, xã Thạnh Đức

2/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 3, ấp 4, ấp 6, ấp 7 xã Bàu Đồn. Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức

3/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 5 xã Bàu Đồn. Ấp Phước Chánh, Phước Đông, Phước Hòa, Phước Hội, Phước Tây, xã Phước Thạnh

4/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Chánh, Cây Da, Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh. Ấp Phước Bình, Phước An, xã Phước Thạnh

5/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước

Điện lực Trảng Bàng

1/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận

2/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận

3/7/2021 (7:00 - 17:00): Phường Trảng Bàng. Phường An Hòa (trừ khu phố An Thới)

Điện lực Tân Châu

30/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Tân Khai, xã Tân Lập

1/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

2/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Hội Tân, Hội Thạnh, Hội An, xã Tân Hội

3/7/2021 (6:00 - 17:00): Ấp 1, ấp 2, ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô. Ấp 7 xã Suối Dây

5/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Hội Thành, xã Tân Hội

6/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà. Ấp Đông Lợi, Đông Thành, Đông Tiến, Đông Hà, xã Tân Đông

Điện lực Châu Thành

1/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới

3/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền

Điện lực Dương Minh Châu

30/6/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 30 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi. Tổ 8 ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi

1/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

2/7/2021 (7:00 - 7:30; 17:30 - 18:00): Ấp Thuận Phước, xã Truông Mít. Ấp Lộc Trung, Lộc Tân, xã Lộc Ninh

2/7/2021 (7:00 - 18:00): Tổ 10 ấp Thuận Phước, xã Truông Mít. Ấp Lộc Trung, Lộc Tân, xã Lộc Ninh

5/7/2021 (8:00 - 11:30): Tổ 9 ấp Bình Linh, xã Chà Là

5/7/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 6 ấp Phước Hội, xã Suối Đá. Tổ 4 ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi

5/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA khách hàng Nước đá Phước Minh

6/7/2021 (7:00 - 18:00): Tổ 18 ấp Phước Tân 1, xã Phan

Điện lực Tân Biên

2/7/2021 (9:15 - 10:15): Công ty TNHH MTV Hội Nga Tây Ninh; Trường tiểu học Tân Phong B

2/7/2021 (10:30 - 11:30): Trường tiểu học Tân Phong

2/7/2021 (14:00 - 15:00): Lâm Thị Kim Oanh

2/7/2021 (15:30 - 16:30): Lê Thành Danh

5/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong

Điện lực Hoà Thành

30/6/2021 (7:00 - 17:00): Khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung

1/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố Hiệp An, phường Hiệp Tân

3/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân, xã Trường Hòa

5/7/2021 (6:00 - 17:00): Ấp Trường Lưu, xã Trường Đông

5/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Phú, xã Trường Đông

6/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Thọ, Trường Thiện, xã Trường Hòa

Điện lực Bến Cầu

1/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Voi, xã An Thạnh

2/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Tân, xã Phước Bình, thị xã Trảng Tràng

3/7/2021 (8:00 - 11:30): Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu. Ấp Thuận Tây, Thuận Chánh, xã Lợi Thuận. Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận

4/7/2021 (6:00 - 6:30; 18:00 - 18:30): Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

5/7/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 2 ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận