Ngày

Giờ

Quận Ninh Kiều

13/7/2024

8:00 - 9:30

Cty du lịch Sông Hậu, Âu thuyền Cái Khế, Cty CP DVTM Cầm Thi Giang, TT Văn Hóa phường Cái Khế, quận Ninh Kiều

  

Ngày

Giờ

Quận Ô Môn

11/7/2024

8:00 - 8:30

Một phần Rạch Sung, phường Thới Long; một phần KV Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn

11/7/2024

9:00 - 9:30

Một phần KV Long Hòa, phường Long Hưng; một phần KV Hòa Long, phường Thới Hòa, quận Ô Môn

11/7/2024

10:00 - 10:30

Một phần KV Phú Luông, Long Hòa, phường Long Hưng, quận Ô Môn

11/7/2024

11:00 - 11:30

Một phần KV Long Hòa, phường Long Hưng, quận Ô Môn

12/7/2024

8:00 - 11:30

Cty cấp nước Trà Nóc - Ô Môn, 08 Kim Đồng, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

12/7/2024

13:00 - 16:00

Cty cấp nước Trà Nóc - Ô Môn, 08 Kim Đồng, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

13/7/2024

8:00 - 16:00

Cty CP thuốc sát trùng Cần Thơ - 51 Trương Văn Diễn, phường Phước Thới, quận Ô Môn

 

Ngày

Giờ

Quận Thốt Nốt

11/7/2024

8:00 - 9:00

NTTS Vạn Lợi, phường Thuận An, quận Thốt Nốt

11/7/2024

8:00 - 10:00

Một phần KV Tân Lợi, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt

11/7/2024

9:30 - 10:30

Cty TNHH MTV CBLT Hợp Ngọc, phường Thuận An, quận Thốt Nốt

11/7/2024

10:30 - 12:30

Một phần KV Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt

11/7/2024

11:00 - 12:00

NTTS Trương Văn Hữu, phường Thuận An, quận Thốt Nốt

11/7/2024

12:30 - 13:30

CS Trần Văn Hiệp, phường Thuận An, quận Thốt Nốt

11/7/2024

13:00 - 15:00

Một phần KV Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt

11/7/2024

14:00 - 15:00

NTTS Dương Văn Theo, phường Thuận An, quận Thốt Nốt

11/7/2024

15:30 - 16:30

Cty TNHH TM DV LT Nguyễn Phương Nhi, phường Thuận An, quận Thốt Nốt

12/7/2024

8:00 - 9:00

Nước đá Bùi Thế Phong, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt

12/7/2024

8:00 - 14:00

Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt

12/7/2024

9:30 - 10:30

DNTN Ngọc Tâm, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt

12/7/2024

11:00 - 12:00

DNTN Tấn Thành, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt

12/7/2024

12:30 - 13:30

Cty CP TM DV Gạo Thịnh, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt

12/7/2024

14:00 - 15:00

Cty CP TM DV Gạo Thịnh, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt

12/7/2024

15:30 - 16:30

Cty TNHH MTV Thành Tâm, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt

 

Ngày

Giờ

Quận Bình Thủy

13/7/2024

8:00 - 16:00

Một phần KV Thới Hòa, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy

  

Ngày

Giờ

Huyện Phong Điền

11/7/2024

7:00 - 17:00

Ấp Tân Hưng, Thới Hưng, xã Giai Xuân; ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Điền

  

Ngày

Giờ

Huyện Cờ Đỏ

11/7/2024

8:30 - 11:30

Một phần xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

12/7/2024

9:30 - 16:30

Một phần xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ