Ngày

Giờ

Thành phố Mỹ Tho

11/7/2024

7:30 - 12:00

Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Công Đông

12/7/2024

7:30 - 15:30

Một phần KP Chợ, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

 

Ngày

Giờ

Thành phố Gò Công

11/7/2024

7:00 - 15:00

Một phần phường Long Hòa; Một phần xã Bình Xuân, TP Gò Công

12/7/2024

7:00 - 15:00

Một phần xã Bình Đông, TP Gò Công

  

Ngày

Giờ

Thị xã Cai Lậy

11/7/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Nhị Quý; Một phần xã Tân Phú, TX Cai Lậy

12/7/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Phú; Mỹ Hạnh Đông, TX Cai Lậy

  

Ngày

Giờ

Huyện Tân Phước

11/7/2024

7:30 - 15:00

Một phần xã Tân Lập 1; Tân Lập 2, huyện Tân Phước

 

Ngày

Giờ

Huyện Chợ Gạo

11/7/2024

8:00 - 9:00

Ấp Điền Mỹ, xã Long Bình Điền; ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước

11/7/2024

8:00 - 10:00

Ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

11/7/2024

8:00 - 11:30

Ấp Đăng Nẵm, xã Đăng Hưng Phước

11/7/2024

9:30 - 11:30

Ấp Bình Long, xã Bình Ninh; ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy

11/7/2024

10:30 - 15:00

Ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

11/7/2024

13:30 - 15:00

Ấp Bình Hòa, xã Song Bình; ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

11/7/2024

13:30 - 17:00

Ấp Điền Lợi, xã Long Bình Điền

12/7/2024

8:00 - 15:00

Ấp Điền Lợi, Điền Thạnh, xã Long Bình Điền

13/7/2024

8:00 - 12:00

Xã Hòa Định

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

11/7/2024

7:30 - 15:00

Một phần xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Huyện Tân Phú Đông

11/7/2024

8:00 - 11:30

Một phần ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

11/7/2024

13:00 - 17:00

Một phần ấp Cả Thu, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

12/7/2024

7:30 - 10:30

Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông

12/7/2024

13:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông