Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

15/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường Bình Đức (KV từ cầu Trà Ôn đến cấp nước BĐ phía bên trái QL 91), TP Long Xuyên

17/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Thới (khu vực dọc rạch ngọn Gòi Lớn), TP Long Xuyên

17/5/2022

8:00 - 10:30

Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ An), TP Long Xuyên

17/5/2022

8:00 - 13:30

Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực Mương Tường), TP Long Xuyên

17/5/2022

9:00 - 15:30

Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ An), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/5/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Bình Hòa (khu vực Cầu Đình), huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

17/5/2022

11:00 - 13:00

Xã Khánh Hòa; Mỹ Đức; Mỹ Phú, huyện Châu Phú. Phường Vĩnh Mỹ bao gồm: Đường Tôn Đức Thắng từ trạm điện Vĩnh Mỹ đến cầu Kinh đào; Đường Kinh đào từ khóm Mỹ Hòa đến đường Ven bãi; Chợ Kinh đào, khu dân cư Kinh đào, tuyến dân cư Mỹ Hòa, kinh 2; Xã Vĩnh Châu (trừ khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai-kinh 4), TP Châu Đốc. Đường Hoàng Đạo Cật, khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

15/5/2022

7:00 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc; xã Vĩnh Hậu; xã Phú Hữu, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

17/5/2022

8:00 - 9:00

Trạm Cả Răng - kênh Bông Súng (nhà ông 5 ly), xã Định Mỹ

17/5/2022

9:00 - 10:00

Trạm kênh Chìm bờ tây kênh ông Đốc, xã Định Mỹ

17/5/2022

10:00 - 11:00

Trạm T1 nam Vĩnh Tây trụ 6/196/93A/5, xã Vĩnh Phú

17/5/2022

13:10 - 14:00

Trạm kênh T4 nam kênh Vĩnh Tây, xã Vĩnh Phú

17/5/2022

14:00 - 15:00

Trạm kênh T5 nam kênh Vĩnh Tây, xã Vĩnh Phú

17/5/2022

15:10 - 16:10

Trạm kênh T8 nam kênh Vĩnh Tây, xã Vĩnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

15/5/2022

5:00 - 5:30

Xã Bình Thủy; một phần xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

15/5/2022

5:00 - 5:30

TT Vĩnh Thạnh Trung; một phần xã Thạnh Mỹ Tây; một phần xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

15/5/2022

5:00 - 17:00

Một phần ấp Chánh Hưng, TBA Nguyên Thảo, Lê Trần Minh Hiếu, Cty TNHH MTV NHKS 467 Châu Phú, Cty TNHH MTV xăng dầu Phúc Toàn, DNTN Đại Đại Dương, KCN Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú

15/5/2022

5:00 - 17:00

Một phần ấp Chánh Hưng, Bình Thuận, Bình Thắng, Bình Châu, Bình Chiến thuộc xã Bình Long; một phần ấp Bình Minh, Bình Chánh 1, Bình Chánh 2 thuộc xã Bình Mỹ; ấp Bình Quới thuộc xã Bình Phú; toàn bộ xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

15/5/2022

5:00 - 17:00

Một phần ấp Vĩnh Thành thuộc TT Cái Dầu; một phần ấp Bình Chiến thuộc xã Bình Long; ấp Mỹ Hiệp, Mỹ Thiện thuộc xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

15/5/2022

5:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Lợi thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung; toàn bộ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

15/5/2022

5:00 - 17:00

TT Cái Dầu; một phần ấp Bình Chánh, Chánh Hưng thuộc xã Bình Long, huyện Châu Phú

15/5/2022

17:00 - 18:00

Xã Bình Thủy; một phần xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

15/5/2022

17:00 - 18:00

TT Vĩnh Thạnh Trung; một phần xã Thạnh Mỹ Tây; một phần xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA TB Mười Lễ, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA Nguyễn Thanh Hùng, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA Tám Chải, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA Chín Sương, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA TB Ông 10 Nhiều (TK 7), xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA TB Ông Đực (TK 7), xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA Mương Hòa Giải, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA Sáu Huệ (TK 7), xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA Mương Hai Sánh NCD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA TB Sáu Lời, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA TB Gò Trâu, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA TB Ba Nô (ĐK7), xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/5/2022

8:00 - 17:00

TBA Ông Sinh, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú