Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

16/9/2022

7:00 - 18:00

Một phần phường Bình Đức (KV từ XN bê tông ly tâm đến cầu Cần Xây phía bên phải QL 91), TP Long Xuyên

17/9/2022

7:00 - 18:00

Một phần phường Bình Đức (KV từ Tu viện Nguồn Sống đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/9/2022

7:30 - 16:00

Một phần xã Bình Hòa (KV dọc QL 91 từ cửa hàng trang trí nội thất Hồng Nhân đến cổng KCN Bình Hòa); Một phần xã Bình Hòa (KV dọc QL 91 từ cầu Út Xuân đến trại giống Thành Công); Một phần xã Bình Hòa (KV rạch Mương Hội Đồng), huyện Châu Thành

18/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần KCN Bình Hòa Cty LuAn, Cty Apparel, BQL KCN Bình Hòa, Cty Thanh Nhựt Huy, Nhà máy thép Tiến Bộ, Cty Trường Thắng, Cty BTLT AG, Nhà máy cấp nước KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

18/9/2022

8:30 - 14:00

Cty Agimexpharm, KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn 

18/9/2022

8:30 - 9:30

Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

18/9/2022

8:30 - 9:30

KDC Bắc Sơn, ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

18/9/2022

10:30 - 11:30

KV chợ cũ Phú Hòa, đường TL943 (từ trường THCS Phú Hòa đến điện máy xanh), ấp Phú Hữu, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

18/9/2022

13:30 - 14:30

Một phần ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

18/9/2022

13:30 - 14:30

KV chợ cũ, đường Nguyễn Huệ (từ cua ông Ịch đến cua Tây Kỳ), ấp Đông Sơn 2, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

18/9/2022

15:00 - 16:00

KV kinh F3 ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

18/9/2022

15:30 - 16:30

KDC Trung Bình Tiến, ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

18/9/2022

4:30 - 5:00

Một phần xã Đa Phước từ Hàn tiện Thế Phương, TL 956, ấp Hà Bao 1 đến giáp TB Lý Ngọc Long (kênh Bà Đội) ấp Phước Quảng, xã Đa Phước, huyện An Phú

18/9/2022

5:00 - 18:00

Xã Phú Hội; Vĩnh Hội Đông; một phần TT An Phú (KDC kinh Thầy Ban); xã Đa Phước (khu vực Phước Quảng trên TL 957), xã Nhơn Hội (từ ấp Tắc Trúc đến Phú Hội), huyện An Phú

18/9/2022

5:00 - 18:00

Xã Khánh Bình; một phần TT Long Bình; một phần xã Quốc Thái và Nhơn Hội (từ Đồng Ki đến Ban TQ ấp Tắc Trúc xã Nhơn Hội), huyện An Phú

18/9/2022

5:00 - 18:00

Xã Phước Hưng; Quốc Thai (trừ khu vực Đồng Ki); Khánh An; TT Long Bình (khu vực TL 956), huyện An Phú

18/9/2022

5:00 - 18:00

TT An Phú; xã Vĩnh Trường; Đa Phước (trừ khu vực từ Hàn tiện Thế Phương, TL 956, ấp Hà Bao 1 đến giáp TB Lý Ngọc Long (kênh Bà Đội) ấp Phước Quảng), huyện An Phú

18/9/2022

18:00 - 18:30

Một phần xã Đa Phước từ Hàn tiện Thế Phương, TL 956, ấp Hà Bao 1 đến giáp TB Lý Ngọc Long (kênh Bà Đội) ấp Phước Quảng, xã Đa Phước, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

18/9/2022

5:00 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

18/9/2022

7:00 - 13:00

Một phần TT Phú Mỹ; xã Tân Hòa; Tân Trung (đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông từ trạm 110/22kV Phú Tân đến đường Tỉnh 954 và hướng đến cầu Cái Đầm; đoạn từ ngã 3 Lộ Sứ hướng về đò Vàm Nao; dọc đường Chu Văn An hướng và KCN Tân Trung); một phần xã Bình Thạnh Đông (từ cầu Cái Đầm hướng về bến đò Thanh Bình), huyện Phú Tân

18/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Tân Trung (từ Cơ sở sản xuất kem Trần Minh Thắng hướng về cuối cồn Tân Trung), huyện Phú Tân

18/9/2022

7:00 - 17:00

Xã Mỹ Hội Đông; Kiến An; một phần xã Kiến Thành (từ chợ Cái Xoài đến cầu Mương Lớn); một phần xã Nhơn Mỹ (từ chợ Nhơn Mỹ đến cầu Chà Và), huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

18/9/2022

5:00 - 18:00

Toàn huyện Tri Tôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

18/9/2022

5:00 - 18:00

Toàn huyện Tịnh Biên