Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

17/7/2022

7:00 - 16:30

Một phần phường Mỹ Quý, Mỹ Phước (khu vực đường Phạm Cự Lượng, DC Xẻo Trôm, các đường xung quanh chợ Mỹ Quý, khu vực từ cầu Tầm Bót đến đầu đường Lê Chân), TP Long Xuyên

17/7/2022

7:30 - 15:00

Một phần phường Mỹ Phước (khu vực DC Lý Thái Tổ nối dài, DC Tiến Đạt, DC Tỉnh Đoàn, DC Tầm Bót, DC Tây ĐH, DC Xây Lắp, ĐHAG, CĐ y tế AG), TP Long Xuyên

17/7/2022

7:30 - 17:00

Hầm cá Nam Việt, MHH, TP Long Xuyên

17/7/2022

8:00 - 12:00

Một phần phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên

17/7/2022

8:30 - 11:00

Một phần phường Mỹ Long (đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cưng, Huỳnh Văn Hay, đường Hai Bà Trưng từ trạm xá Công an cũ đến uốn tóc Thanh Tùng), TP Long Xuyên

17/7/2022

11:30 - 13:30

Một phần phường Bình Đức (KV ngọn Cần Xây), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/7/2022

7:30 - 7:45

Một phần TT An Châu (khu vực từ XNĐN Châu Thành đến cầu Mương Út Xuân phía tay phải), huyện Châu Thành

17/7/2022

7:30 - 17:00

Một phần TT An Châu (khu vực từ cầu Xếp Bà Lý đến XNĐN Châu Thành phía tay phải), huyện Châu Thành

17/7/2022

17:00 - 17:15

Một phần TT An Châu (khu vực từ XNĐN Châu Thành đến cầu Mương Út Xuân phía tay phải), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

17/7/2022

6:00 - 18:00

Xã Hội An; Hòa An; An Thạnh Trung; Hòa Bình; Mỹ An (trừ ấp Mỹ Lợi, Mỹ Trung), huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

19/7/2022

8:00 - 11:00

Khu vực cửa khẩu long Bình, huyện An Phú

19/7/2022

8:00 - 11:00

Trạm Khánh Bình bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

19/7/2022

14:00 - 16:00

Một phần KDC Thầy Ban, TT An Phú, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

19/7/2022

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Hậu; Vĩnh Lộc; Xã Phú Hữu, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

19/7/2022

8:00 - 9:00

TBA CS sấy lúa Nguyễn Thị Thiêm, xã An Bình, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

8:00 - 10:00

TBA T8 Thoại Giang trụ 9/173, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

8:10 - 9:10

TBA Dương Văn Sớm trụ 3/24/25/1, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

9:00 - 10:00

TBA Trần Thanh Nhàn, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

9:00 - 11:00

Ấp Tân Thành, Tân Vọng, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

9:20 - 10:20

TBA Nguyễn Phước Thiện trụ 6/114A, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

10:00 - 11:00

TBA T5 Mỹ Phú Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

10:00 - 12:00

TBA kênh ranh MPĐ - bờ nam kênh MPĐ, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

10:30 - 11:30

TBA Lê Văn Thành trụ 3/148A/6A, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

11:00 - 11:40

TBA CDC Tân Phú trụ 5/268/1, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

13:00 - 13:50

TBA T8 Mỹ Phú Đông trụ 5/272, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

13:00 - 14:00

TBA Cơ sở hàn tiện Đặng Bá Huân, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

14:00 - 14:50

TBA T10A Mỹ Phú Đông trụ 5/316, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

19/7/2022

15:00 - 15:40

TBA Trung Phú 5 trụ 5/326/1, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

17/7/2022

7:30 - 17:00

Xã Đào Hữu Cảnh; ấp Bình An, Bình Tây thuộc xã Bình Phú, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

19/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Tuyến

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

17/7/2022

7:30 - 17:00

Xã An Cư; một phần ấp Tân Biên, Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên