Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

18/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần phường Bình Đức (KV ấp Chiến Lược, KDC Bình Thới 3)

19/11/2022

7:00 - 18:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Khai), TP Long Xuyên

19/11/2022

14:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Khai giáp với Xẻo Trôm)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Hòa Bình Thạnh (KV trạm bơm HT5)

19/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Thành (KV UBND xã Vĩnh Thành từ cầu Đít Mun đến giáp cầu Thành Vĩnh); Một phần xã Vĩnh Thành (KV sáu miên, chín liền, chùa miên), huyện Châu Thành

20/11/2022

8:00 - 16:00

KV trạm Agimexpham, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

18/11/2022

8:00 - 17:00

Phường Long Sơn, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

18/11/2022

8:30 - 12:00

Một phần KV chợ Ba Bần, ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

18/11/2022

8:00 - 14:00

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

20/11/2022

7:00 - 18:00

Xã Kiến An; Mỹ Hội Đông; một phần xã Nhơn Mỹ (từ Trường THCS Nhơn Mỹ đến cầu Chà Và), huyện Chợ Mới

20/11/2022

7:00 - 18:00

Thị trấn Phú Mỹ; một phần xã Tân Hòa; một phần xã Tân Trung (từ cầu Chín My hướng đến cầu Cái Đầm; đoạn từ ngã 3 Lộ Sứ hướng về đò Vàm Nao; dọc đường Chu Văn An hướng về cuối cồn xã Tân Trung và KCN Tân Trung), huyện Phú Tân

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

19/11/2022

16:30 - 17:30

Xã Nhơn Hưng; ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư; ấp Phú Hòa, Phú Tâm, Phú Nhất, xã An Phú; khóm Trà Sư, một phần chợ Nhà Bàng, TT Nhà Bàng; khóm Xuân Biên, TT Tịnh Biên