Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

14/9/2021

7:30 - 12:00

Một phần phường Bình Khánh (đường Đề Thám, Phó Đức Chính, Lê Ngã, Nguyễn Trường Tộ từ đầu đường đến nhà thi đấu đa năng, khu vực lẩu trâu Kiều Thu), TP Long Xuyên

14/9/2021

7:30 - 12:00

Một phần phường Mỹ Thới (khu vực ánh sáng dân từ cầu Gòi Lớn đến cầu Gòi Bé phía bên phải QL 91), TP Long Xuyên

14/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần phường Mỹ Thới (khu vực khu dân cư Hưng Thạnh), TP Long Xuyên

14/9/2021

9:00 - 11:00

Một phần phường Mỹ Thới (khu vực khu dân cư Hưng Thạnh 2), TP Long Xuyên

14/9/2021

10:30 - 12:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực Ngọn cái Dung dưới), TP Long Xuyên

15/9/2021

8:00 - 12:00

Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Hội), TP Long Xuyên

15/9/2021

8:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực từ cầu Cống đến đầu hẻm Thanh Nhàn phía bên phải QL 91), TP Long Xuyên

16/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần phường Bình Khánh (khu vực đường Võ Văn Hoài từ cầu Tôn Đức Thắng trở vào), TP Long Xuyên

16/9/2021

8:00 - 11:00

Khu vực xung quanh Đình Mỹ Phước, UBND P Mỹ Long; đường Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Lê Thị Nhiên, Lê Minh Ngươn, đường Nguyễn Huệ B (từ Đình Mỹ Phước đến Bắc An Hòa cũ phía bên trái), phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

16/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần phường Mỹ Bình (khu vực đường Yết Kiêu, Lê Sát, Nguyễn Xí, Phan Văn Xảo, đường Trần Hưng Đạo từ ngã 3 Vườn Trầu đến ngã 4 Xã Bổn), TP Long Xuyên

17/9/2021

7:00 - 11:30

Một phần phường Mỹ Thới (khu vực đường Trần Quang Khải, khu dân cư Chợ Mỹ Thới), TP Long Xuyên

17/9/2021

8:00 - 12:00

Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực Mương Tường), TP Long Xuyên

18/9/2021

7:15 - 17:00

Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực vàm Ông Mạnh), TP Long Xuyên

19/9/2021

7:00 - 7:30

Một phần phường Mỹ Xuyên, Mỹ Bình (đường Hà Hoàng Hổ từ đèn 4 Ngọn đến đèn đỏ đường Võ Thị Sáu bên tay phải hướng LX - TS, đường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Bùi Van Danh phường Mỹ Xuyên, đường Lê Văn Nhung phường Mỹ Bình), TP Long Xuyên

19/9/2021

7:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Bình (trừ khu vực từ cầu Hoàng Diệu đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên trái, trường Thoại Ngọc Hầu, CN NH Vietcombank), TP Long Xuyên

19/9/2021

13:00 - 13:30

Một phần phường Mỹ Xuyên, Mỹ Bình (đường Hà Hoàng Hổ từ đèn 4 Ngọn đến đèn đỏ đường Võ Thị Sáu bên tay phải hướng LX - TS, đường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Bùi Van Danh phường Mỹ Xuyên, đường Lê Văn Nhung phường Mỹ Bình), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

15/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực dân cư Láng San), huyện Châu Thành

16/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần TT An Châu (khu vực QL 91 phía bên trái từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng đến Bưu điện Châu Thành), huyện Châu Thành

17/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần TT An Châu (khu vực chợ cũ Xếp Bà Lý), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

16/9/2021

8:00 - 16:00

Xã Mỹ Hiệp; Tấn Mỹ (trừ ấp Tấn Thạnh, Tấn Quới, Tấn Thuận), huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

16/9/2021

7:30 - 11:00

Khu dân cư Chợ Vĩnh Đông, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

14/9/2021

7:30 - 17:00

Xã Châu Phong, TX Tân Châu

14/9/2021

8:00 - 16:00

Xã Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu, Phú Hữu, huyện An Phú

15/9/2021

7:30 - 17:00

Xã Phú Vĩnh, Lê Chánh, Châu Phong, TX Tân Châu

15/9/2021

8:00 - 16:00

Xã Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu, Phú Hữu, huyện An Phú

15/9/2021

8:00 - 16:00

Xã Tân Thạnh, TX Tân Châu

16/9/2021

7:00 - 17:00

Phường Long Phú, Long Sơn, Long Hưng, TX Tân Châu

17/9/2021

7:30 - 17:00

Xã Vĩnh Xương, Phú Lộc, TX Tân Châu

17/9/2021

8:00 - 11:00

Xã Châu Phong, TX Tân Châu

17/9/2021

8:00 - 16:00

Xã Phú Hữu, Vĩnh Lộc, huyện An Phú

17/9/2021

8:00 - 16:00

Xã Tân An, TX Tân Châu

17/9/2021

11:00 - 16:00

Phường Long Phú, TX Tân Châu

18/9/2021

7:30 - 12:00

Phường Long Châu, TX Tân Châu

18/9/2021

7:30 - 17:00

Phường Long Thạnh, TX Tân Châu

18/9/2021

13:00 - 17:00

Phường Long Châu, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

14/9/2021

8:00 - 17:00

TB Mương Lòng Ô Đông K10, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

14/9/2021

8:00 - 17:00

TB Mương 500 K7-8 NKĐ, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

14/9/2021

8:00 - 17:00

TB M500 K8-9 NKĐ, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

14/9/2021

8:00 - 17:00

TB Mương Mười Mảnh ĐK10, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

14/9/2021

8:00 - 17:00

TB Ranh Ấp Tây K7, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

15/9/2021

8:00 - 17:00

TB Mương Cô Khoán NKĐ, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

15/9/2021

8:00 - 17:00

TBA Lò sấy Lê Văn Soài, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

15/9/2021

8:00 - 17:00

TB K11 NKĐ, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

16/9/2021

8:00 - 17:00

TB Ông Thắm Đông Kênh 5, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

16/9/2021

8:00 - 17:00

TB Ông Thiện Đông Kênh 5, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

16/9/2021

8:00 - 17:00

TB Mương Huyện Đội NKĐ, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

17/9/2021

8:00 - 17:00

TBA Trần Thị Kin Chi, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

17/9/2021

11:00 - 13:00

TBA TT Y tế huyện Châu Phú, TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

17/9/2021

13:00 - 17:00

TBA HKD Ngọc Chuyền, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

18/9/2021

8:30 - 12:30

TBA T2 Bình Chánh 2, ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

18/9/2021

8:30 - 12:30

Môt phần tổ 15, 16 ấp Bình Thuận, một phần tổ 15 ấp Bình Thắng, một phần tổ 11 ấp Bình Chiến, một phần tổ 21 ấp Bình Châu thuộc xã Bình Long, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

16/9/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Tân Hòa (từ cầu Chợ Nhơn Hòa hướng đến cầu Cái Đầm và hướng đến ngã ba Út Ngoán). Một phần xã Hiệp Xương (ấp Hiệp Hòa thuộc xã Hiệp Xương), huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

15/9/2021

10:30 - 13:30

Xã Núi Tô, An Tức, Lương An Trà, một phần TT Tri Tôn, huyện Tri Tôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

15/9/2021

9:00 - 15:00

Một phần TT Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên

15/9/2021

9:00 - 15:00

Một phần TT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên

15/9/2021

9:00 - 15:00

Một phần xã An Hảo, huyện Tịnh Biên

15/9/2021

9:00 - 15:00

Một phần xã An Phú, huyện Tịnh Biên

16/9/2021

9:00 - 15:00

Một phần TT Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên

16/9/2021

9:00 - 15:00

Một phần xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên