Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

19/6/2022

7:00 - 17:30

Một phần phường Mỹ Xuyên; Mỹ Phước; Mỹ Quý; Mỹ Thới; Mỹ Thạnh (khu vực KTX ĐH, rạch Cái Sơn; khu vực từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Sắn phía bên phải (trừ ST Mega), từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn phía bên trái), TP Long Xuyên

21/6/2022

7:00 - 17:30

Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Khai từ cầu chợ trở vào ngọn), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

21/6/2022

7:30 - 16:30

Trạm Vĩnh Hanh CT, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

Trạm T1 Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

Trạm T3 Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

Trạm T4 Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

Trạm T6 Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành

21/6/2022

7:30 - 16:30

Trạm T1 Núi Chóc Năng Gù, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

Trạm T2 Núi Chóc Năng Gù, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

Trạm T8 Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

Trạm T9 Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

Trạm T10 Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

Trạm T11 Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

Trạm T12 Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

Trạm T13A Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

Trạm T1 Tân Phú 2, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

Trạm T2 Tân Phú 2, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

Trạm Tây Phú 2, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

21/6/2022

7:00 - 17:00

Công ty TNHH xây dựng cầu đường An Giang, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú

21/6/2022

7:30 - 17:00

Trạm T6 Khánh Bình, xã Khánh Bình, huyện An Phú, bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

21/6/2022

7:30 - 17:00

Trạm T10 Khánh Bình, xã Khánh Bình, huyện An Phú, bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

21/6/2022

7:30 - 17:00

Trạm T8A Khánh Bình, xã Khánh Bình, huyện An Phú, bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

21/6/2022

7:30 - 17:00

Trạm T7A Khánh Bình, xã Khánh Bình, huyện An Phú, bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

21/6/2022

7:30 - 17:00

Trạm T9 Khánh Bình, xã Khánh Bình, huyện An Phú, bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

21/6/2022

7:30 - 17:00

Trạm T4 Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

21/6/2022

7:00 - 17:00

Trạm T7 Khánh Bình, xã Khánh Bình, huyện An Phú, bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

21/6/2022

7:30 - 17:00

Đồn biên phòng Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

20/6/2022

8:00 - 17:00

Xã Long An; Châu Phong, TX Tân Châu

21/6/2022

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc; Vĩnh Hậu, huyện An Phú

21/6/2022

8:00 - 17:00

Xã Phú Vĩnh; Long An; Châu Phong; Vĩnh Hòa; Tân An; Tân Thạnh; Vĩnh Xương, TX Tân Châu

21/6/2022

8:00 - 17:00

Xã Phú Lâm, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

21/6/2022

8:00 - 9:00

KV TBA Thoại Giang - Vọng Thê T6, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

21/6/2022

9:10 - 10:10

KV TBA DNTN Lê Thị Phụng, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

21/6/2022

10:30 - 11:30

KV TBA DNTN Lê Thị Phụng, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

21/6/2022

13:00 - 14:00

KV TBA T3 Tân Phú, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

21/6/2022

14:10 - 15:10

KV TBA T12 Sơn Hòa, xã An Bình, huyện Thoại Sơn

21/6/2022

15:20 - 16:20

KV TBA T1 Núi Trọi, xã An Bình, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

21/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Tà Đảnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

19/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần TT Phú Mỹ (từ chợ Mỹ Lương hướng đến chợ Đình), xã Tân Trung và cụm công nghiệp Tân Trung

Một phần TT Phú Mỹ; xã Tân Hòa; Tân Trung (đường Hải Thượng Lãn Ông từ trạm 110/22kV Phú Tân đến đường Tỉnh 954 và hướng đến cầu Cái Đầm; đoạn từ ngã 3 Lộ Sứ đến đò Vàm Nao)

Xã Phú Thọ; Phú An; một phần TT Phú Mỹ; TT Chợ Vàm (dọc đường Tỉnh 954 từ cầu Cái Tắc đến vựa phế liệu Phan Văn Triều; khu vực TDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực kênh K26)

Một phần xã Tân Trung (đoạn lộ nhựa đường cồn từ cửa hàng vật tư nông nghiệp Phúc Uyên đến cuối đường cồn)

Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ cầu Cái Đầm hướng về bến đò Thanh Bình); TT Chợ Vàm; xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân

Xã Mỹ Hội Đông; Kiến An; một phần xã Kiến Thành (từ chợ Cái Xoài đến cầu Mương Lớn); một phần xã Nhơn Mỹ (từ chợ Nhơn Mỹ đến cầu Chà Và), huyện Chợ Mới