Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

5/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần phường Mỹ Long (đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cưng, Huỳnh Văn Hây, đường Hai Bà Trưng từ trạm xá Công an cũ đến uốn tóc Thanh Tùng), TP Long Xuyên

7/6/2022

7:30 - 16:00

Một phần phường Đông Xuyên (KV từ cầu Bà Bầu đến cầu Ông Mạnh phía bên phải), TP Long Xuyên

7/6/2022

8:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (KV Bờ Hồ - Cái Sao), TP Long Xuyên

   

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

7/6/2022

7:30 - 16:30

TL 957 từ xã Vĩnh Hội Đông đến tuyến dân cư Phước Quảng, xã Đa Phước; khu vực Dung Thăng, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú

7/6/2022

7:30 - 17:00

Trạm Kênh Đào Mỹ Phú, trụ 472CĐ/7/193 bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

7/6/2022

7:30 - 17:00

Trạm Kênh 10A, trụ 472CĐ/7/182/10 bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

7/6/2022

7:30 - 17:00

Trạm Kênh 8B, trụ 472CĐ/7/163B/24 bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

7/6/2022

7:30 - 17:00

Trạm Kênh 10B, trụ 472CĐ/7/182/25 bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

7/6/2022

7:30 - 17:00

Trạm Kênh 8A, trụ 472CĐ/7/163B/9 bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

7/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Huệ Đức, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn

7/6/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Hòa Thành, xã Định Mỹ

7/6/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp Hòa Thành, xã Định Mỹ

7/6/2022

10:00 - 11:00

Một phần ấp Hòa Thành, xã Định Mỹ

7/6/2022

11:00 - 12:00

Một phần ấp Hòa Thành, xã Định Mỹ

7/6/2022

13:30 - 14:30

Một phần ấp Hòa Thành, xã Định Mỹ

7/6/2022

15:00 - 16:00

Một phần ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

5/6/2022

7:00 - 17:00

Xã Phú Thành; Hòa Lạc; Phú Long, huyện Phú Tân

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

7/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp Tân An, Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên. Xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú