Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

17/1/2023

7:30 - 11:00

Một phần phường Đông Xuyên (một phần đường Ung Văn Khiêm, đường Trần Văn Ấn, Trần Văn Thanh, Trần Văn Lắm, Đinh Trường Sanh, Lê Thiện Tứ), TP Long Xuyên

17/1/2023

7:30 - 11:30

Một phần phường Mỹ Phước (một phần KV kênh Đào)

17/1/2023

7:30 - 12:30

Một phần phường Bình Đức (phía bên trái QL 91 từ lò gạch Nam Phương đến bãi rác)

17/1/2023

8:00 - 11:30

Một phần phường Mỹ Long (đường Thoại Ngọc Hầu từ ngã 4 Lý Thái Tổ đến cầu Cái Sơn Trong)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/1/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Hòa Bình Thạnh; Vĩnh Lợi (từ trạm y tế xã Hòa Bình Thạnh đến TB 2 liệp), huyện Châu Thành

17/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Hanh; xã Vĩnh Nhuận; TT Vĩnh Bình (KV dọc TL 941 từ UBND xã Vĩnh Hanh đến giáp trường THPT Vĩnh Bình), huyện Châu Thành. Ấp Phú Hòa, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

18/1/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Cần Đăng (ấp Cần Thới), huyện Châu Thành

18/1/2023

8:00 - 15:00

Một phần TT An Châu (KV trạm TT dạy nghề huyện Châu Thành)

18/1/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Bình Thạnh (KV trạm thủy sản Nha Trang 1); Một phần xã Bình Thạnh (KV trạm Công ty CP Nam Việt); Một phần xã Bình Thạnh (KV trạm Mai Thị Bích Ngọc)

19/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Vĩnh Thành (KV trạm Ba Đa), huyện Châu Thành

19/1/2023

8:00 - 16:30

KV trạm bơm Trà Sa, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

17/1/2023

8:00 - 17:00

Dọc kênh Thông Lưu thuộc xã Hòa An, huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

17/1/2023

8:00 - 11:30

Ấp 2 xã Vĩnh Trường, huyện An Phú

18/1/2023

7:00 - 13:00

Phường Núi Sam; xã Vĩnh Tế; một phần xã Vĩnh Châu (đường Lê Hồng Phong), TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

17/1/2023

8:00 - 17:00

Xã Tân Thạnh; xã Tân An, TX Tân Châu

18/1/2023

8:00 - 11:00

Phường Long Thạnh; xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu

18/1/2023

8:00 - 17:00

Phường Long Thạnh; xã Tân An; xã Long An; xã Châu Phong, TX Tân Châu

18/1/2023

13:00 - 16:00

Phường Long Thạnh, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

17/1/2023

8:00 - 9:00

KV cầu kênh H, ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

17/1/2023

10:00 - 13:00

Xã Thoại Giang (trừ ấp Mỹ Giang), Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

18/1/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Đông, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

17/1/2023

8:00 - 11:00

TBA An Giang 5; An Giang 5 số 2 TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

17/1/2023

8:00 - 17:00

TBA T1A Vĩnh Thạnh Trung, TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

17/1/2023

8:00 - 17:00

TBA T3A Vĩnh Thạnh Trung, TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

17/1/2023

8:00 - 17:00

TBA T12 Vĩnh Thạnh Trung, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

17/1/2023

8:00 - 17:00

TBA CHNC Long Thạnh, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

17/1/2023

8:00 - 17:00

TBA Rạch Cây Gáo 2, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

17/1/2023

8:00 - 17:00

TBA Nguyễn Chí Thiện, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên

17/1/2023

8:00 - 17:00

TB K4 Mới Bắc Vịnh Tre, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

17/1/2023

8:00 - 17:00

TB kênh 9 Cũ, xã Bình Phú, huyện Châu Phú

17/1/2023

13:00 - 16:00

TBA DNTN Tân Hiệp Lợi, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

18/1/2023

8:00 - 17:00

TBA T2A Bình Chánh, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

18/1/2023

8:00 - 17:00

TBA T12 Bình Chánh, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

18/1/2023

8:00 - 17:00

TB M500 K13-14, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

18/1/2023

8:00 - 17:00

TB Hai Chọc, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

17/1/2023

7:00 - 17:00

Xã Phú Thọ; Phú An; Phú Thạnh; TT Chợ Vàm; một phần TT Phú Mỹ (dọc đường tỉnh 954 từ cầu Cái Tắc đến giáp ranh xã Phú Thọ; khu vực TDC Phú Mỹ - Phú Thọ), huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

17/1/2023

7:30 - 14:30

Ấp Phú Hiệp, xã An Phú; một phần khóm Xuân Hòa, TT Tịnh Biên (từ cua 13 đến cua 15 đường QL91) huyện Tịnh Biên

18/1/2023

13:30 - 17:00

Một phần xã Nhơn Hưng (ấp Đông Hưng), huyện Tịnh Biên