Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

22/4/2022

7:30 - 12:00

Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực đường Lý Thái Tổ ND giáp với đường Ung Văn Khiêm), TP Long Xuyên

22/4/2022

7:30 - 12:30

Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực 2 bên rạch Mương Sầm), TP Long Xuyên

22/4/2022

8:00 - 11:30

Một phần phường Đông Xuyên (một phần đường Ung Văn Khiêm, đường Trần Văn Ấn, Trần Văn Thanh, Trần Văn Lắm, Đinh Trường Sanh, Lê Thiện Tứ ), TP Long Xuyên

23/4/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực Bờ Hồ - Cái Sao), TP Long Xuyên

24/4/2022

7:00 - 7:30

Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Nguyễn Trung Trực đến NM nước Bình Đức phía bên trái), TP Long Xuyên

24/4/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường Bình Khánh, Bình Đức (khu vực từ cầu Nguyễn Trung Trực đến NM nước Bình Đức phía bên trái), TP Long Xuyên

24/4/2022

17:00 - 17:30

Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Nguyễn Trung Trực đến NM nước Bình Đức phía bên trái), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

22/4/2022

7:30 - 17:00

Một phần TT Vĩnh Bình (KV kênh Tào Lê), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

22/4/2022

10:50 - 11:00

Một phần khóm An Thạnh, TT An Phú; Các xã Vĩnh Trường; Đa Phước (trừ khu vực ấp Phước Quảng thuộc Tỉnh lộ 957), huyện An Phú

22/4/2022

11:00 - 14:00

Một phần khóm An Thạnh, TT An Phú; Một phần ấp Hà Bao, xã Đa Phước, huyện An Phú

22/4/2022

14:00 - 14:10

Một phần khóm An Thạnh, TT An Phú; Các xã Vĩnh Trường; Đa Phước (trừ khu vực ấp Phước Quảng thuộc Tỉnh lộ 957), huyện An Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

22/4/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Kiên Hảo, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn

22/4/2022

8:30 - 11:30

Một phần ấp Trung Sơn, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

22/4/2022

9:00 - 11:00

Khu vực đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Đông Sơn 1, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

22/4/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp Trung Sơn, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

22/4/2022

8:00 - 16:00

Xã Vĩnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

22/4/2022

7:30 - 17:00

T21 Thới Sơn, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên

22/4/2022

7:30 - 17:00

T14 Thới Sơn, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên

22/4/2022

7:30 - 17:00

T15 Thới Sơn, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên