Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

5/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

5/11/2021

8:30 - 14:30

Khu vực trạm bơm Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

6/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Bình Hòa (khu vực mương Hội Đồng), huyện Châu Thành

7/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Bình Hòa (khu vực mương Cả Điền), huyện Châu Thành

8/11/2021

9:00 - 10:00

Một phần TT An Châu (khu vực rạch Xếp Bà Lý), huyện Châu Thành

8/11/2021

10:00 - 11:30

Một phần xã Bình Hòa (khu vực Cầu Đình), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

7/11/2021

7:00 - 17:00

Xã Mỹ An (trừ ấp Mỹ Lợi, ấp Mỹ Trung); Một phần xã Hội An (từ chợ Cái Tàu đến cầu Cựu Hội), huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

6/11/2021

7:30 - 12:00

Khu tái định cư Bến xe mới, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

6/11/2021

7:00 - 17:00

Phường Long Thạnh, Long Sơn, TX Tân Châu. Xã Long Hòa, Phú Lâm, Phú Long, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

5/11/2021

9:00 - 10:00

TBA CDC Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

5/11/2021

11:10 - 12:00

TBA T1 Thoại Giang - Bình Thành, xã Thoại Giang

5/11/2021

13:10 - 14:00

TBA T2A Thoại Giang - Bình Thành, xã Thoại Giang

5/11/2021

14:00 - 15:00

TBA T4 Thoại Giang - Bình Thành, xã Thoại Giang

5/11/2021

15:00 - 16:00

TBA Nam Huề trụ 9/88/63A/8, xã Thoại Giang

6/11/2021

8:00 - 16:00

Khu vực dọc kinh Trường Tiền xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

7/11/2021

8:00 - 11:00

Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn; Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

7/11/2021

13:30 - 15:00

Ấp Thanh Niên, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn; Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

8/11/2021

8:00 - 10:00

Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

8/11/2021

10:00 - 12:00

Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

8/11/2021

13:30 - 15:30

Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

4/11/2021

8:00 - 17:00

TB Ông Huệ ĐK4 Cũ - 3x15kVA - 478CD/217/13 ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

4/11/2021

8:00 - 17:00

TB Ông Lương TK3 - 3x25kVA - 478CD/191A/7 ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

4/11/2021

8:00 - 17:00

TB Sáu Ngoạt TK3 - 3x25kVA - 478CD/191A/37 ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

4/11/2021

8:00 - 17:00

TB Ba Đàn Tây Kênh 3 - 3x25kVA - 478CD/191A/48 ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

4/11/2021

8:00 - 17:00

TB Tư Em ĐK4 Cũ - 3x15kVA - 478CD/217/3 ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

4/11/2021

8:00 - 17:00

TB Ông Dư TK3 - 3x50kVA - 478CD/191A/15 ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

7/11/2021

7:00 - 17:00

Thị trấn Chợ Vàm; Xã Phú Thạnh; Xã Phú Thọ, Phú An; Một phần thị trấn Phú Mỹ, thị trấn Chợ Vàm (dọc đường Tỉnh 954 từ cầu Cái Tắc hướng đến vựa phế liệu Phan Văn Triều; khu vực TDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực kênh K26), huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

5/11/2021

8:30 - 16:30

Một phần ấp Xoài Chết, xã An Cư, huyện Tịnh Biên