Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

25/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Mỹ Khánh (KV từ cầu Thầy Giáo đến giáp ranh Phú Hòa); một phần phường Mỹ Hòa (KV từ cầu Mương Khai nhỏ đến làng giáo viên, rạch Mương Khai), TP Long Xuyên

25/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần phường Mỹ Xuyên; phường Đông Xuyên (KV đường Hà Hoàng Hổ từ ngã 3 Võ Thị Sáu đến cầu Bà Bầu phía bên trái), TP Long Xuyên

25/11/2022

13:00 - 15:30

Một phần phường Mỹ Xuyên (KV đường Bùi Văn Danh từ cầu Hoàng Diệu đến quán Hiếu Báu), TP Long Xuyên

25/11/2022

14:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

26/11/2022

7:30 - 8:00

Một phần phường Mỹ Quý; Mỹ Thới, TP Long Xuyên

26/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần phường Mỹ Thới; Mỹ Thạnh (KV từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn phía bên trái), TP Long Xuyên

26/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

26/11/2022

17:00 - 17:30

Một phần phường Mỹ Quý; Mỹ Thới, TP Long Xuyên

27/11/2022

6:00 - 7:00

Một phần phường Bình Khánh; Bình Đức; xã Mỹ Hòa Hưng

27/11/2022

7:00 - 7:30

Một phần phường Đông Xuyên; Mỹ Hòa; Mỹ Xuyên

27/11/2022

7:00 - 15:00

Một phần phường Mỹ Bình (từ đầu đường Lê Văn Nhung đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên trái); phường Bình Khánh; Bình Đức (từ cầu Nguyễn Trung Trực đến trường CĐ nghề AG phía bên phải, đường Võ Văn Hoài); một phần phường Đông Xuyên; Mỹ Hòa (từ cầu Bà Bầu đến ngã 3 Mương Điểm phía bên phải, đường Nguyễn Hoàng, khu vực xóm câu, Tây Khánh A, Mương Thi)

27/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV Tỉnh lộ 943 từ đầu đường Nguyễn Hoàng đến cầu Mương Khai Nhỏ), TP Long Xuyên

27/11/2022

7:00 - 18:00

Xã Mỹ Hòa Hưng (trừ cồn phố ba), TP Long Xuyên

27/11/2022

15:00 - 15:30

Một phần phường Đông Xuyên; Mỹ Hòa; Mỹ Xuyên

27/11/2022

16:00 - 17:00

Một phần phường Bình Khánh; Bình Đức, TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/11/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Hòa Bình Thạnh; Vĩnh Thành (từ lò gạch Bông Sen đến KDC Tân Thành), huyện Châu Thành

27/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Thành (KV trạm Ba Dồ), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

25/11/2022

9:00 - 17:00

Một phần ấp Đông Châu, Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

27/11/2022

7:00 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc; Phú Hữu, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

25/11/2022

8:00 - 17:00

Cty TNHH thực phẩm Chang Woo Jin ViNa, xã Bình Long, huyện Châu Phú

25/11/2022

9:00 - 13:00

TBA DNTN Nghiệp Nhung, TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

25/11/2022

7:30 - 17:00

Xã An Cư; An Nông, huyện Tịnh Biên

25/11/2022

16:30 - 17:30

Xã An Hảo; Tân Lợi, huyện Tịnh Biên