Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

26/6/2022

7:00 - 7:30

Một phần phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên

26/6/2022

7:00 - 17:30

Phường Mỹ Phước; Mỹ Quý; Mỹ Thới (khu vực từ cầu Cái Sơn đến cống Bà Thứ phía bên trái, siêu thị Mega); một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực đường Lý Thái Tổ nối dài), TP Long Xuyên

26/6/2022

7:00 - 17:30

Một phần phường Mỹ Bình (đường Tôn Đức Thắng từ ngã 4 Lý Thường Kiệt đến ngã 4 Nguyễn Thái Học, chợ Mỹ Bình, đường Nguyễn Thái Học từ ngã 4 Sa Bổn đến đầu đường Lê Lợi), TP Long Xuyên; Một phần phường Mỹ Bình (cửa hàng Jolibee, XS kiến thiết, NH nông nghiệp), TP Long Xuyên

26/6/2022

7:30 - 12:00

Khu Bắc Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

26/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên

26/6/2022

17:30 - 18:00

Một phần phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên

28/6/2022

7:00 - 17:30

Một phần phường Bình Đức (từ cầu Cần Xây đến cầu Xếp Bà Lý phía bên phải), TP Long Xuyên

28/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần phường Mỹ Xuyên (đường Bùi Thị Xuân, đường Hà Hoàng Hổ từ đèn 4 ngọn đến ngã 3 Võ Thị Sáu phía bên phải), TP Long Xuyên

28/6/2022

8:00 - 11:30

Cty Beta Media, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

28/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần phường Mỹ Thới (một phần khu vực ngọn Gòi Lớn), TP Long Xuyên

28/6/2022

11:00 - 15:00

Trường Phan Văn Trị, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên; Cty TNHH Hải Châu, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

   

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

26/6/2022

7:00 - 16:00

Tự dùng trạm 220kV Châu Đốc

28/6/2022

7:30 - 13:30

Khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

28/6/2022

7:30 - 16:30

TBA T6 TT An Phú, trụ 472AP/109 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú

28/6/2022

7:30 - 16:30

TBA T8 Đa Phước, trụ 472AP/130 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú

28/6/2022

7:30 - 16:30

TBA Hà Bao 1, trụ 472AP/150B/2 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú

28/6/2022

7:30 - 16:30

TBA T12 Đa Phước, trụ 472AP/171 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú

28/6/2022

7:30 - 16:30

TBA T11 Đa Phước, trụ 472AP/162 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú

28/6/2022

7:30 - 16:30

TBA Nhà máy nước Đa Phước, trụ 472AP/122/1 xã Đa Phước, huyện An Phú

28/6/2022

7:30 - 16:30

TBA T7 Đa Phước, trụ 472AP/120 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

28/6/2022

8:00 - 8:50

TBA trại CN Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

28/6/2022

9:00 - 9:50

TBA Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

28/6/2022

10:00 - 10:45

TBA TB Phan Văn Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

28/6/2022

11:00 - 11:45

TBA T5 Kênh Đào, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

28/6/2022

13:00 - 13:40

TBA T5 Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

28/6/2022

14:00 - 14:45

TBA Trần Ngọc Hùng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

26/6/2022

8:00 - 13:00

Ấp Mỹ Thiện, Mỹ Thành, Mỹ Phó, Mỹ Chánh thuộc xã Mỹ Đức; một phần ấp Khánh An, Khánh Mỹ, Khánh Lợi thuộc xã Khánh Hòa; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Lợi, Mỹ Hưng, Mỹ Quý, Mỹ An, Mỹ Thạnh thuộc xã Mỹ Phú; ấp Hưng Phát thuộc xã Đào Hữu Cảnh; toàn bộ xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú

28/6/2022

7:30 - 13:30

Ấp Khánh Mỹ, Khánh Bình, Khánh Phát, Khánh Lợi, Khánh Hòa, Khánh Đức, Khánh Thuận, Khánh Châu thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

28/6/2022

11:00 - 13:00

Một phần xã An Cư (khu vực TDC Hương lộ 13 hướng từ Vườn Quýt đến hồ Ô Tứk Sa), huyện Tịnh Biên