Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

27/11/2021

6:00 - 6:30

Một phần phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, TP Long Xuyên

27/11/2021

6:00 - 17:00

Một phần phường Bình Khánh, Bình Đức, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên

27/11/2021

17:00 - 17:30

Một phần phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, TP Long Xuyên

28/11/2021

7:00 - 7:30

Một phần phường Bình Đức

28/11/2021

6:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên

28/11/2021

17:00 - 17:30

Một phần phường Bình Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/11/2021

7:00 - 7:30

Một phần TT An Châu (khu vực dọc QL91 phía bên trái từ cầu Út Xuân đến cầu xếp Bà Lý), huyện Châu Thành

28/11/2021

7:30 - 11:00

Một phần xã Bình, TT An Châu (khu vực dọc QL91 phía bên trái từ cầu xếp Bà Lý đến ngã 3 Lộ tẻ), huyện Châu Thành

28/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL91 từ cổng KCN Bình Hòa đến cầu Mương Út Xuân), huyện Châu Thành

28/11/2021

17:00 - 17:30

Một phần TT An Châu (khu vực dọc QL91 phía bên trái từ cầu Út Xuân đến cầu xếp Bà Lý), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

26/11/2021

8:00 - 17:00

Dọc kênh Thầy Cai thuộc xã Mỹ An, huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

27/11/2021

7:00 - 7:10

Đường Thủ Khoa Nghĩa từ Nguyễn Văn Thoại đến Sương Nguyệt Anh; Đường Nguyễn Văn Thoại từ Viễn thông Châu Đốc đến Thủ Khoa Huân; Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, Sương Nguyệt Ahh; Đường Thủ Khoa Huân từ Sương Nguyệt Anh đến Nguyễn Văn Thoại

27/11/2021

7:00 - 17:30

Đường Thủ Khoa Nghĩa (từ hẻm Miếu Ông Hàn đến cầu Vĩnh Ngươn), Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo (từ bến đò Cồn tiên đến chợ Châu Thạnh), Louis Pasteur (từ chợ Châu Thạnh đến Cử Trị), Doãn Uẩn (từ Thủ Khoa Nghĩa đến cầu Cồn Tiên), KDC Xí nghiệp rượu thuộc phường Châu Phú A; Phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc

27/11/2021

17:20 - 17:30

Đường Thủ Khoa Nghĩa từ Nguyễn Văn Thoại đến Sương Nguyệt Anh; Đường Nguyễn Văn Thoại từ Viễn thông Châu Đốc đến Thủ Khoa Huân; Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, Sương Nguyệt Anh; Đường Thù Khoa Huân từ Sương Nguyệt Anh đến Nguyễn Văn Thoại

28/11/2021

7:00 - 17:30

Phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế, một phần xã Vĩnh Châu (đường Lê Hồng Phong), TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

27/11/2021

7:30 - 17:00

Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, TX Tân Châu; Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

27/11/2021

8:30 - 16:00

Ấp Kinh Đào (khu vực từ UBND xã Phú Thuận đến cầu Ranh Thoại Sơn - Long Xuyên), huyện Thoại Sơn

28/11/2021

8:00 - 13:00

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

28/11/2021

8:00 - 16:00

Khu vực dọc kinh Trường Tiền, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

29/11/2021

7:30 - 9:30

Đường tránh, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập

29/11/2021

9:30 - 11:30

Khu vực Chợ Mới, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập

29/11/2021

13:00 - 15:00

Khu vực từ cầu Cống Vong đến cưa Ông Ịch, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập

29/11/2021

15:00 - 17:00

Khu vực Chợ Cũ, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

28/11/2021

7:00 - 15:00

Thị trấn Cái Dầu, Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây, một phần xã Bình Long (ấp Bình Hưng, Bình Chánh), xã Mỹ Phú (ấp Mỹ Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thuận, Mỹ Trung), huyện Châu Phú

29/11/2021

8:00 - 17:00

TBA Lòng Ống (BTP), xã Bình Mỹ; TBA Mương Năm Khấn, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

28/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần thị trấn Phú Mỹ, xã Tân Hòa, Tân Trung, một phần xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân. Một phần xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân. Xã Mỹ Hội Đông, Kiến An, một phần xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới.

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

25/11/2021

8:00 - 12:00

Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

26/11/2021

7:30 - 13:30

Trạm bơm Hòa Hưng, khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng

26/11/2021

7:30 - 16:30

Ấp Tân Hiệp KDC Tân Lợi, xã Tân Lợi