Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

26/8/2021

7:30 - 13:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV Ngọn Mương Điểm), TP Long Xuyên

26/8/2021

7:30 - 14:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV Ngọn Mương Khai, Mương Thầy Phó), TP Long Xuyên

27/8/2021

7:30 - 11:00

Một phần phường Mỹ Hòa (đường Nguyễn Hoàng, đoạn từ Hà Hoàng Hổ đến Nguyễn Thái Học nối dài), TP Long Xuyên

27/8/2021

7:30 - 11:00

Một phần phường Bình Khánh (khu Sao Mai 3 chợ Sao Mai), TP Long Xuyên

27/8/2021

8:00 - 10:00

Một phần phường Mỹ Phước (KV đường Triệu Quang Phục, từ trường Bùi Hữu Nghĩa đến nước đá Anh Đào), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/8/2021

8:00 - 11:00

Một phần xã Bình Hòa (KV từ ngã 3 Lộ tẻ đến QTD Mỹ Hòa), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

26/8/2021

7:30 - 16:30

Lò bánh mì Nguyễn Thị Thủy, trụ 478AP/265/18/1, xã Khánh An, huyện An Phú

26/8/2021

7:30 - 16:30

Trương Văn Khuôn, trụ 478AP/265/11/1, xã Khánh An, huyện An Phú

26/8/2021

7:30 - 16:30

Sân bóng đá Trương Hoài Tâm, trụ 478AP/244/1, xã Khánh An, huyện An Phú

26/8/2021

7:30 - 16:30

CS Chăn nuôi Võ Văn Lượm, trụ 478AP/265/4A, xã Khánh An, huyện An Phú

26/8/2021

7:30 - 16:30

DNTN Tân Hàng Đông, trụ 478AP/277A/1, xã Khánh An, huyện An Phú

26/8/2021

7:30 - 16:30

CS NS Nguyễn Thị Nguyệt, trụ 474AP/200/61A/1, TT Long Bình, huyện An Phú

26/8/2021

7:30 - 17:00

Trạm T1 Kênh 4 trụ 471CĐ/136B/8 tuyến 471CĐ, phường Núi Sam, TP Châu Đốc (bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang)

26/8/2021

7:30 - 17:00

Trạm T2 Ấp Mỹ Thuận - Kênh 4 trụ 471CĐ/136B/59 tuyến 471CĐ, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc (bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang)

26/8/2021

7:30 - 17:00

Trạm T2 Vĩnh Tây 2, trụ 471CĐ/148/26 - 471CĐ, phường Núi Sam (bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang)

26/8/2021

7:30 - 17:00

Trạm T3 Kênh 4 trụ 471CĐ/136B/32 tuyến 471CĐ, phường Núi Sam, TP Châu Đốc (bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang)

26/8/2021

7:30 - 17:00

Trạm T2 Vĩnh Đông, trụ 471CĐ/157/7 - 471CĐ, xã Vĩnh Tế (bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang)

27/8/2021

7:30 - 16:30

Trạm biến áp T16 KDC Nhơn Hội 476AP/152 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang, xã Nhơn Hội, huyện An Phú

27/8/2021

7:30 - 16:30

Trạm biến áp Osamal, trụ 474AP/180/A46A, xã Nhơn Hội, huyện An Phú

27/8/2021

7:30 - 16:30

Nhà máy nước đá Ý Ngân, trụ 478AP/265/9/1, xã Khánh An, huyện An Phú

27/8/2021

7:30 - 16:30

CS SX Giống lúa Huỳnh Văn Muỗn, trụ 474AP/200/19/1, xã Khánh Bình, huyện An Phú

27/8/2021

7:30 - 16:30

Trạm biến áp T5 Nhơn Hội, trụ 474AP/180/A45 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang, xã Nhơn Hội, huyện An Phú

30/8/2021

8:00 - 14:00

Đường Trưng Nữ Vương nối dài từ giáp Hoa kiểng Thiên Duy (dãy số lẻ) và Lữ quán Cỏ May (dãy số chẵn) đến Hoàng Diệu; Đường Thi Sách, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

24/8/2021

8:00 - 17:00

Xã Phú Lộc, Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, TX Tân Châu

25/8/2021

7:30 - 17:00

Xã Phú Long, huyện Phú Tân

25/8/2021

8:00 - 17:00

Xã Phú Hữu, huyện An Phú

25/8/2021

8:00 - 17:00

Xã Tân Thạnh, TX Tân Châu

26/8/2021

7:30 - 17:00

Xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu

26/8/2021

8:00 - 11:00

Xã Tân An, phường Long Thạnh, TX Tân Châu

26/8/2021

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc, huyện An Phú

27/8/2021

7:30 - 11:30

Xã Tân An, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA T2 Mỹ An, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA T2B Ô Long Vỹ, xã Ô Long Vĩ, Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA T9A Mỹ Đức, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA Cty TNHH MTV Xăng dầu Phúc Toàn, ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA Cảng Bình Long, ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA Trạm cấp nước Bình Long, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA T7A Khánh Hòa, ấp Khánh Phát, xã Khánh Hòa, Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA Công ty Bình Long, xã Bình Long, Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA Tây kênh 13 Long Thành, ấp Long Thành, xã Ô Long Vĩ, Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA T3 Hưng Thuận, ấp Hưng Hòa, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA T5A Khánh An, ấp Khánh Đức, xã Khánh Hòa, Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA T11 Mỹ Đức, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, Châu Phú

24/8/2021

8:00 - 17:00

TBA Khánh Lợi 8, ấp Khánh Phát, xã Khánh Hòa, Châu Phú

25/8/2021

8:00 - 17:00

TBA T3 BC BP, ấp Bình Chánh 1, xã Bình Mỹ, Châu Phú

25/8/2021

8:00 - 17:00

TB M.Thanh Sơn, ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, Châu Phú

25/8/2021

8:00 - 17:00

TBA KDC Bình Phú, ấp Bình Đức, xã Bình Phú, Châu Phú

25/8/2021

8:00 - 17:00

TBA T1 Bình Thạnh, ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, Châu Phú

25/8/2021

8:00 - 17:00

TBA Trần Thị Kim Chi, ấp Bình Thành, xã Bình Chánh, Châu Phú

25/8/2021

8:00 - 17:00

TBA T2 Bình Thạnh, ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, Châu Phú

25/8/2021

8:00 - 17:00

TB Hai Chọc, xã Bình Chánh, Châu Phú

25/8/2021

8:00 - 17:00

TBA T3B Bình Chánh 2, xã Bình Chánh, Châu Phú

25/8/2021

8:00 - 17:00

TBA T2 BC BP, ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ, Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

30/8/2021

8:00 - 10:00

Khu vực TBA Núi Cậu 2, ấp Tây Sơn, TT Núi Sập

30/8/2021

10:00 - 16:30

Khu vực TBA T3A Mỹ Phú Đông, ấp Tân Thành, xã Mỹ Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

26/8/2021

8:00 - 17:00

Một phần xã Phú Hưng, Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông, Phú Bình, huyện Phú Tân

29/8/2021

8:00 - 17:00

Một phần thị trấn Phú Mỹ, Phú Thọ, Phú An, thị trấn Chợ Vàm, Phú Thạnh, huyện Phú Tân