Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

31/7/2022

7:00 - 7:30

Một phần phường Mỹ Phước; Mỹ Quý, TP Long Xuyên

31/7/2022

7:00 - 18:00

Một phần phường Mỹ Thới; Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

31/7/2022

17:00 - 17:30

Phường Mỹ Phước; Mỹ Quý; Mỹ Thới; Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

2/8/2022

7:00 - 18:00

Một phần phường Đông Xuyên (khu vực từ cầu Bà Bầu đến cầu Ông Mạnh phía bên phải) - TP Long Xuyên

2/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ chợ Cũ Mương Điểm đến cầu Mương Khai nhỏ, UBND phường), TP Long Xuyên

2/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần chợ Bình Khánh (khu vực nhà lồng chợ), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

2/8/2022

7:00 - 7:30

Một phần xã Vĩnh Hanh; Vĩnh Bình (khu vực từ UB Vĩnh Hanh đến trường PTTH Vĩnh Bình), huyện Châu Thành

2/8/2022

7:30 - 16:30

Xã Cần Đăng; một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực từ chùa Kỳ Viên đến UB xã Vĩnh Hanh), huyện Châu Thành

2/8/2022

16:30 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Hanh; Vĩnh Bình (khu vực từ UB Vĩnh Hanh đến trường PTTH Vĩnh Bình), huyện Châu Thành

   

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

2/8/2022

8:00 - 17:00

Xã Tân Thạnh, TX Tân Châu

2/8/2022

8:00 - 17:00

Xã Phú Hữu; xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

2/8/2022

8:00 - 10:00

TBA T8 Thoại Giang, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

2/8/2022

10:00 - 12:00

TBA kênh ranh MPĐ - bờ nam kênh MPĐ, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

31/7/2022

7:00 - 17:00

Một phần thị trấn Phú Mỹ; xã Tân Hòa; Tân Trung (đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông từ trạm 110/22kV Phú Tân đến đường Tỉnh 954 và hướng đến cầu Cái Đầm; đoạn từ ngã 3 Lộ Sứ hướng về đò Vàm Nao); một phần xã Bình Thạnh Đông (từ cầu Cái Đầm hướng về bến đò Thanh Bình), huyện Phú Tân

31/7/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Tân Trung (đoạn lộ nhựa đường cồn từ cửa hàng vật tư nông nghiệp Phúc Uyên đến cuối đường cồn), huyện Phú Tân

31/7/2022

7:00 - 17:00

Xã Mỹ Hội Đông; Kiến An; một phần xã Kiến Thành (từ chợ Cái Xoài đến cầu Mương Lớn); một phần xã Nhơn Mỹ (từ chợ Nhơn Mỹ đến cầu Chà Và), huyện Chợ Mới

31/7/2022

7:00 - 17:00

Một phần thị trấn Phú Mỹ; xã Tân Trung (dọc đường Chu Văn An hướng về cuối cồn xã Tân Trung, và KCN Tân Trung)

2/8/2022

7:00 - 17:00

Từ xã Đội Phú Hưng hướng về xã Hiệp Xương; xã Phú Bình; Hiệp Xương; một phần xã Bình Thạnh Đông; một phần xã Hòa Lạc (từ phà Thanh Bình hướng về ấp Hòa An xã Hòa Lạc), huyện Phú Tân

2/8/2022

7:00 - 17:00

Một phần TT Phú Mỹ; xã Phú Hưng (từ trạm 110/22kV Phú Tân hướng về chợ Nhơn Hòa), xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

2/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần Ô Lâm (KV chợ Ô Lâm về chùa Bưng), huyện Tri Tôn