Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

28/12/2021

8:00 - 11:30

Một phần phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

28/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Bình (khu vực từ đường Nguyễn Thái Học đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên phải), TP Long Xuyên

28/12/2021

8:00 - 17:00

Phường Mỹ Long; Mỹ Phước; Mỹ Quý; Mỹ Thới (khu vực từ Cty Xây Lắp đến cầu Cái Sơn phía bên trái, từ cầu Cái Sơn đến cống Bà Thứ phía bên trái, khu ĐL Mỹ Quý, ST Mega), TP Long Xuyên

29/12/2021

8:00 - 17:00

Phường Mỹ Xuyên; Mỹ Quý; Mỹ Phước; Mỹ Thới; Mỹ Thạnh (khu vực KTX+trường ĐHAG cũ, rạch Cái Sơn, từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Sắn lớn phía bên phải, từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn lớn phía bên trái), TP Long Xuyên

30/12/2021

8:00 - 17:00

Một phần phường Bình Đức (khu vực từ NM cấp nước BĐ đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái), xã Mỹ Hòa Hưng; Một phần phường Bình Khánh; Bình Đức; Mỹ Hòa; xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/12/2021

7:30 - 10:00

Một phần TT An Châu (khu vực dọc rạch Chắc Cà Đao từ đình An Châu đến ngõ sau KDC TT An Châu), huyện Châu Thành

28/12/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Phú (khu vực tuyến dân cư Kinh Sườn), huyện Châu Thành

28/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Vĩnh An; TT Vĩnh Bình (khu vực từ cầu số 10 đến trường THPT Vĩnh Bình), huyện Châu Thành

28/12/2021

10:00 - 13:00

Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc sông Hậu Vàm Mương Út Xuân), huyện Châu Thành

28/12/2021

13:30 - 16:30

Một phần xã Bình Hòa (KV bến đò nhà thí), huyện Châu Thành

29/12/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực trạm bơm Chung rầy đông 1), huyện Châu Thành

29/12/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Bình Hòa (khu vực cầu Đình), huyện Châu Thành

29/12/2021

13:00 - 16:30

Khu vực trạm bơm Ba Kiểm, huyện Châu Thành

30/12/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Bình Hòa (KV vàm Bình Hòa), huyện Châu Thành

30/12/2021

7:30 - 17:30

Một phần TT An Châu; xã Bình Hòa (khu vực QL91 bên tay phải từ cầu xếp lý đến cổng KCN Bình Hòa. Một phần xã Bình Hòa; xã An Hòa (từ cổng KCN Bình Hòa đến cầu Kinh Quýt). Một phần xã Bình Hòa; xã Bình Thạnh (từ ngã ba lộ tẻ đến cầu Mương Trâu; toàn xã Bình Thạnh. Một phần xã Bình Hòa; xã Cần Đăng; xã Vĩnh Hanh; xã Vĩnh Nhuận, TT Vĩnh Bình (khu vực dọc TL 941 từ cổng sau KCN Bình Hòa đến trường THPT Vĩnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

28/12/2021

8:00 - 17:00

Xã Tấn Mỹ; Mỹ Hiệp; Bình Phước Xuân; một phần xã Long Điền A (từ trạm 110kV Chợ Mới đến Cột Dây Thép); thị trấn Mỹ Luông (trừ đường lộ Vòng Cung), huyện Chợ Mới

29/12/2021

8:00 - 17:00

Xã Long Kiến; một phần xã Long Điền B; một phần xã Long Giang; một phần xã Nhơn Mỹ; xã Long Điền A (từ trạm 110kV đến Cột Dây Thép); thị trấn Mỹ Luông (trừ đường lộ Vòng Cung), huyện Chợ Mới

30/12/2021

8:00 - 17:00

Xã Mỹ Hội Đông; một phần xã Nhơn Mỹ (từ cầu Chà Và đến trường THCS Nhơn Mỹ); xã Hòa An; Hội An; An Thạnh Trung; Hòa Bình; Tấn Mỹ; Mỹ Hiệp; Bình Phước Xuân; Lộ Vòng Cung thuộc thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

29/12/2021

7:00 - 7:30

Phường Châu Phú A+B: Nguyễn Văn Thoại, Trường Đua, Louis Pasteur đoạn từ Trường Đua đến Cử Trị, đường Cử Trị, Doãn Uẩn (từ Cử Trị đến thủ Khoa Nghĩa), Tỉnh lộ 955A, đường dân sinh cặp Kinh Vĩnh Tế. Phường Châu Phú B: Đường Trưng Nữ Vương (từ giáp café Hữu Tín đến Thủ Khoa Huân), Thủ Khoa Huân (từ Nguyễn Văn Thoại đến Ngọc Gia Trang); KDC Chợ Phường B. Phường Núi Sam: Đường Nguyễn Thị Minh Khai

29/12/2021

7:00 - 17:30

Đường Tôn Đức Thắng dãy số chẵn từ trạm điện 110kV Vĩnh Mỹ đến Nguyễn Tri Phương; Đường Nguyễn Tri Phương; Kinh Hòa Bình; Kinh 30/4; Kinh 2; Hoàng Diệu; Tân Lộ Kiều Lương thuộc phường Vĩnh Mỹ, phường Châu Phú A+B; Phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế; đường kênh 4 xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

Xã Phước Hưng; Quốc Thái (trừ khu vực Đồng Ki); Khánh An; thị trấn Long Bình (khu vực TL 956), huyện An Phú

Xã Khánh Bình; một phần TT Long Bình; một phần xã Quốc Thái và Nhơn Hội (từ Đồng Ki đến Ban TQ ấp Tắc Trúc xã Nhơn Hội), huyện An Phú

29/12/2021

17:00 - 17:30

Phường Châu Phú A+B: Nguyễn Văn Thoại, Trường Đua, Louis Pasteur đoạn từ Trường Đua đến Cử Trị, đường Cử Trị, Doãn Uẩn (từ Cử Trị đến thủ Khoa Nghĩa), Tỉnh lộ 955A, đường dân sinh cặp Kinh Vĩnh Tế. Phường Châu Phú B: Đường Trưng Nữ Vương (từ giáp café Hữu Tín đến Thủ Khoa Huân), Thủ Khoa Huân (từ Nguyễn Văn Thoại đến Ngọc Gia Trang); KDC Chợ Phường B. Phường Núi Sam: Đường Nguyễn Thị Minh Khai

30/12/2021

7:00 - 17:00

Phường Châu Phú A+B: Nguyễn Văn Thoại, Trường Đua, Louis Pasteur đoạn từ Trường Đua đến Cử Trị, đường Cử Trị, Doãn Uẩn (từ Cử Trị đến thủ Khoa Nghĩa), Tỉnh lộ 955A, đường dân sinh cặp Kinh Vĩnh Tế. Phường Châu Phú B: Đường Trưng Nữ Vương (từ giáp café Hữu Tín đến Thủ Khoa Huân), đường Thủ Khoa Huân (từ Nguyễn Văn Thoại đến Ngọc Gia Trang); KDC Chợ Phường B

30/12/2021

7:00 - 17:30

Phường Vĩnh Ngươn; Phường Châu Phú A (trừ khóm Vĩnh Chánh 1, Vĩnh Chánh 2, Vĩnh Phú, khóm 6, khóm 7, khóm 8), bao gồm Trung tâm chợ Châu Đốc; Trạm bơm cấp 1 cấp nước Châu Đốc. Phường Châu Phú B: đường Trương Định, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch (Cư xá 20,80 và BV Nhật Tân), Châu Long từ Lê Lợi (phường Châu Phú B) đến hẻm Mương Thủy (phường Vĩnh Mỹ), Nguyễn Trường Tộ, Phan Đình Phùng nối dài, Lê Lai, Khu TM Khang An, Coopmart Châu Đốc, Vietcombank Châu Đốc, đường Phan Đình Phùng (trừ Công an TP CĐ), Quang Trung, Phan Văn Vàng, TP Châu Đốc

Một phần thị trấn An Phú; Một phần ấp Phước Quảng, xã Đa Phước; Các xã Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Nhơn Hội, huyện An Phú

Một phần thị trấn An Phú (ấp An Thạnh); Các xã Vĩnh Trường, Đa Phước, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

28/12/2021

7:00 - 17:00

Phường Long Thạnh, TX Tân Châu

29/12/2021

7:00 - 17:00

Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc, huyện An Phú

30/12/2021

7:00 - 17:00

Phường Long Thạnh, TX Tân Châu. Xã Vĩnh Lộc, Phú Hữu, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

28/12/2021

7:00 - 17:00

Toàn bộ xã Đào Hữu Cảnh; ấp Bình An, Bình Tây thuộc xã Bình Phú, huyện Châu Phú

29/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp Vĩnh Thành, TT Cái Dầu; một phần ấp Bình Chiến, xã Bình Long; ấp Mỹ Hiệp, Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

Một phần ấp Chánh Hưng, xã Bình Long; một phần ấp Bình Minh, Bình Tân, Bình Thành, Bình Trung, Bình Hưng 1, Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ; toàn bộ xã Bình Thuỷ, huyện Châu Phú

Ấp Bình Chánh, Chánh Hưng, xã Bình Long; toàn bộ TT Cái Dầu (trừ ấp Vĩnh Thành); ấp Vĩnh Quới, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hưng, Vĩnh Quý, TT Vĩnh Thạnh Trung; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

TBA Nguyên Thảo, Lê Trần Minh Hiếu, Cty TNHH MTV NH KS 467 Châu Phú, Cty TNHH MTV xăng dầu Phúc Toàn, DNTN Đại Đại Dương, KCN Bình Long thuộc xã Bình Long, huyện Châu Phú

Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Lợi, TT Vĩnh Thạnh Trung; toàn bộ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

Ấp Bình Thuận, Bình Thắng, Bình Châu, Bình Chiến, xã Bình Long; một phần ấp Bình Minh, Bình Chánh 1, Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ; ấp Bình Thạnh, Bình Phước, Bình Lộc, xã Bình Chánh; ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Châu Phú

30/12/2021

8:00 - 17:00

Toàn bộ xã Đào Hữu Cảnh; ấp Bình An, Bình Tây thuộc xã Bình Phú, huyện Châu Phú

Ấp Khánh Mỹ, Khánh Bình, Khánh Phát, Khánh Lợi, Khánh Hòa, Khánh Đức, Khánh Thuận, Khánh Châu, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

Ấp Mỹ Thiện, Mỹ Thành, Mỹ Phó, Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức; một phần ấp Khánh An, Khánh Mỹ, Khánh Lợi, xã Khánh Hòa; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Lợi, Mỹ Hưng, Mỹ Quý, Mỹ An, Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phú; ấp Hưng Phát, xã Đào Hữu Cảnh; toàn bộ xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

28/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Núi Tô; Tà Đảnh, huyện Tri Tôn

29/12/2021

8:00 - 12:30

Xã Châu Lăng; Lương Phí; Lê Trì; Lạc Quới; Vĩnh Gia; Vĩnh Phước; TT Ba Chúc, huyện Tri Tôn

29/12/2021

8:00 - 15:00

Xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn

30/12/2021

7:00 - 17:00

Xã Núi Tô; Ô Lâm; Tân Tuyến; TT Cô Tô, huyện Tri Tôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

28/12/2021

7:30 - 16:00

Ấp Tân An, Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên. Xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú

28/12/2021

7:30 - 16:30

Trung tâm dạy nghề huyện Tịnh Biên, ấp Xuân Hòa, TT Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên

29/12/2021

7:30 - 16:30

Xã An Cư; một phần ấp Tân Biên, Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên

29/12/2021

8:00 - 15:00

Xã An Hảo; Tân Lợi; Núi Voi; khóm 3 thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên