Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

30/9/2021

8:00 - 12:00

Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ cầu Mương Khai nhỏ đến cua Mụ 9), TP Long Xuyên

30/9/2021

8:00 - 13:00

Kho quân cụ, hẻm cặp trường CĐ Nghề AG, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

30/9/2021

8:00 - 15:00

Một phần phường Mỹ Quý (khu vực ngọn Cầu Đôi), TP Long Xuyên

1/10/2021

7:30 - 11:30

Một phần phường Mỹ Hòa (khu TĐC Bắc Hà Hoàng Hổ), TP Long Xuyên

1/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực Ngọn Cái Dung dưới), TP Long Xuyên

1/10/2021

8:00 - 14:00

Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Trà Ôn trở ra vàm Chùa Ông), TP Long Xuyên

1/10/2021

13:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực Ngọn Cái Dung-Lộ Xã), TP Long Xuyên

3/10/2021

7:00 - 7:30

Một phần phường Mỹ Xuyên, Mỹ Bình (đường Hà Hoàng Hổ từ đèn 4 Ngọn đến đèn đỏ đường Võ Thị Sáu bên tay phải hướng LX - TS, đường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Bùi Van Danh phường Mỹ Xuyên, đường Lê Văn Nhung phường Mỹ Bình), TP Long Xuyên

3/10/2021

7:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Bình (trừ khu vực từ cầu Hoàng Diệu đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên trái, trường Thoại Ngọc Hầu), TP Long Xuyên

3/10/2021

7:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Long (đường Lê Thị Nhiên, Lê Minh Ngươn, Đoàn Văn Phối, Phan Thành Long, Phạm Hồng Thái, Huỳnh Văn Hây, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cưng, Lương Văn Cù, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, NT Minh Khai, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng từ tượng đài Bác Tôn đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ A, Nguyễn Huệ B), TP Long Xuyên

3/10/2021

12:30 - 13:00

Một phần phường Mỹ Xuyên, Mỹ Bình (đường Hà Hoàng Hổ từ đèn 4 Ngọn đến đèn đỏ đường Võ Thị Sáu bên tay phải hướng LX - TS, đường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Bùi Van Danh phường Mỹ Xuyên, đường Lê Văn Nhung phường Mỹ Bình), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/9/2021

8:00 - 16:00

Trạm Vĩnh Thành Hưng, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành

30/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực từ cầu Sáu Miên đến chùa Miên), xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành

1/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Vĩnh Nhuận, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Sắt - Vĩnh Nhuân đến UBND xã Tân Phú), huyện Châu Thành

4/10/2021

7:30 - 11:00

Một phần xã Bình Thạnh (khu vực UBND xã, chợ Bình Thạnh) huyện Châu Thành

4/10/2021

10:00 - 13:00

NM Mai Thanh Tùng, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

1/10/2021

11:00 - 11:10

Đường Trừng Đua, Vĩnh Phú, phường Châu Phú A. Tỉnh lộ 955A, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

1/10/2021

11:00 - 13:00

Tỉnh lộ 955A, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

1/10/2021

12:50 - 13:00

Đường Trừng Đua, Vĩnh Phú, phường Châu Phú A. Tỉnh lộ 955A, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

4/10/2021

11:00 - 13:00

Khu dân cư khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

1/10/2021

8:00 - 17:00

Xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân

1/10/2021

8:00 - 17:00

Xã Tân An, xã Phú Lộc, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

3/10/2021

7:30 - 17:00

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

4/10/2021

8:00 - 8:30

Khu vực tại TBA Kênh Ba Quắn - Mỹ Giang, xã Thoại Giang

4/10/2021

9:00 - 9:30

Khu vực tại TBA Kinh 400 (Vọng Thê), xã Vọng Thê

4/10/2021

9:45 - 10:15

Khu vực tại TBA Năm Thước - Đông Ba Thê Cũ, TT Óc Eo

4/10/2021

10:30 - 11:00

Khu vực tại TBA Trạm đầu kênh tập đoàn 5, TT Óc Eo

4/10/2021

11:10 - 11:40

Khu vực tại TBA Trạm kênh Lô III bờ nam kênh Thoại Giang 3, xã Bình Thành

4/10/2021

13:00 - 13:30

Khu vực tại TBA Trạm 600-TG III trụ 9/88/131, xã Bình Thành

4/10/2021

13:40 - 14:10

Khu vực tại TBA Trạm 600-TG 3, xã Bình Thành

4/10/2021

14:30 - 15:00

Khu vực tại TBA Trạm kênh Vành đai TT Núi Sập trụ 7/125/13, xã Bình Thành

4/10/2021

15:30 - 16:00

Khu vực tại TBA Trạm bơm Kinh Ông Phòng, TT Núi Sập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

2/10/2021

8:30 - 12:30

TBA T1 Bình Thủy, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

2/10/2021

8:30 - 12:30

Tuyến dân cư ấp Bình Chiến, xã Bình Long, huyện Châu Phú

2/10/2021

11:00 - 13:00

TBA BVĐK huyện Châu Phú, ấp Vĩnh Hưng, TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

28/9/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Châu Lăng, xã Lương Phi, Lê Trì, Vĩnh Phước, Lạc Quới, Vĩnh Gia , thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn

29/9/2021

7:30 - 12:00

Xã Ô Lâm, Tân Tuyến, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

28/9/2021

7:30 - 16:30

Tuyến dân cư từ cầu 22 đến cầu 23 An Nông, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên