Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

7/1/2023

6:00 - 7:00

Một phần phường Mỹ Bình; Bình Khánh; Bình Đức

7/1/2023

6:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

7/1/2023

7:00 - 13:00

Mẫu giáo Hoa Phượng, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

7/1/2023

16:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Bình; Bình Khánh; Bình Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực trạm T6 Hòa Bình Thạnh)

9/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Vĩnh Lợi (khu vực trạm T2 Vĩnh Lợi; khu vực trạm T5 Vĩnh Lợi; khu vực trạm bơm Trà Gầm)

9/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần TT An Châu (khu vực dân cư HTG)

   

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

7/1/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp Bắc Thạnh, Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

7/1/2023

7:00 - 17:00

TT Phú Mỹ; một phần xã Tân Hòa; một phần xã Tân Trung (từ cầu Chín My đến cầu Cái Đầm; đoạn từ ngã 3 Lộ Sứ hướng về đò Vàm Nao; dọc đường Chu Văn An hướng về cuối cồn xã Tân Trung, và KCN Tân Trung), huyện Phú Tân