Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

4/11/2022

9:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Long (KV đường Hùng Vương nối dài Thi Sách Trần Nhật Duật), TP Long Xuyên

4/11/2022

10:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Long, các đường Nguyễn Trãi (từ ngã 4 Thoại Ngọc Hầu đến nhà lồng chợ Long Xuyên, từ ngã 3 Hai Bà Trưng đến ngã 4 Thoại Ngọc Hầu bên trái), Lê Minh Ngươn, Hai Bà Trưng (dãy từ PNJ đến tiệm vàng Kim Hương), TP Long Xuyên

6/11/2022

7:00 - 18:00

Một phần phường Mỹ Quý (KV cuối ngọn Cầu Đôi) TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

4/11/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Vĩnh Nhuận KV kênh Nông Trường, huyện Châu Thành

4/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Thành KV 6 Dương, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

6/11/2022

7:00 - 18:00

Xã Hội An; Hòa An; An Thạnh Trung (trừ ấp An Quới); Hòa Bình (trừ ấp An Thái); Mỹ An (trừ ấp Mỹ Lợi, Mỹ Trung), huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

5/11/2022

7:30 - 7:40

Đường Nguyễn Tri Phương từ Thủ Khoa Huân đến Hoàng Diệu; đường Kinh Hòa Bình; Kinh 30/4; Kinh 2; Hoàng Diệu; Tân Lộ Kiều Lương, phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế; đường kênh 4 xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

5/11/2022

7:30 - 17:00

Đường Tôn Đức Thắng (dãy số chẵn) từ trạm điện 110kV Vĩnh Mỹ đến ngã 4 Nguyễn Tri Phương; Đường Nguyễn Tri Phương từ ngã 4 Tôn Đức Thắng đến ngã 3 Thủ Khoa Huân

5/11/2022

16:50 - 17:00

Đường Nguyễn Tri Phương từ Thủ Khoa Huân đến Hoàng Diệu; đường Kinh Hòa Bình; Kinh 30/4; Kinh 2; Hoàng Diệu; Tân Lộ Kiều Lương, phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế; đường kênh 4 xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

4/11/2022

8:00 - 17:00

Xã Châu Phong, TX Tân Châu

   

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

4/11/2022

7:30 - 17:00

TBA Trần Thạch Hào, huyện Tịnh Biên

4/11/2022

8:00 - 16:00

Trường THCS Phan Chu Trinh; Trường bắn Chi Lăng - Sư 330; Chùa Phi Lai, huyện Tịnh Biên