Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

1/9/2021

9:00 - 11:00

Công ty TNHH MTV XNK Nguyễn Khoái (2) trụ 474AP/200/27/13A/15/1 tuyến 474AP, Ấp Tân Khánh, TT Long Bình, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

31/8/2021

7:00 - 17:00

Phường Long Phú, Long Sơn, TX Tân Châu

31/8/2021

7:30 - 17:00

Xã Phú Vĩnh, Lê Chánh, TX Tân Châu

31/8/2021

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Xương, Tân Thạnh, Tân An, Phú Lộc, TX Tân Châu

1/9/2021

8:00 - 17:00

Xã Phú Hữu, huyện An Phú

1/9/2021

8:00 - 17:00

Xã Tân Thạnh, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

31/8/2021

8:00 - 17:00

Xã Phú Xuân, Phú Thành, Phú Long, Hòa Lạc, huyện Phú Tân