Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

9/9/2022

7:00 - 18:00

Một phần phường Mỹ Long (KDC Lâm Sản), TP Long Xuyên

11/9/2022

8:00 - 12:00

KV NM XNK thủy sản AG1, phường Bình Đức, TP Long Xuyên

11/9/2022

11:00 - 17:00

KV NM bao bì Bình Đức, phường Bình Đức, TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Bình Hòa (KV QL 91 từ Cty trang trí nội thất Hồng Nhân đến đầu lộ Mương Tân Hanh; KV từ cầu Mương Út Xuân Tong đến bến cảng Bình Hòa), huyện Châu Thành

9/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần TT An Châu (KV bến đò An Châu), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

9/9/2022

8:00 - 17:00

Dọc kênh Thông Lưu thuộc xã Hòa An, huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

10/9/2022

7:30 - 17:00

TBA T1A Vĩnh Mỹ bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang; Công ty lương thực Hà Nội, đường Châu Long, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

11/9/2022

7:30 - 7:40

Đường Trường Đua, Louis Pasteur đoạn từ Trường Đua đến Cử Trị, Tỉnh lộ 955A và đường dân sinh cặp kinh Vĩnh Tế, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

11/9/2022

7:30 - 17:00

Tỉnh lộ 955A và đường dân sinh cặp kinh Vĩnh Tế, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

11/9/2022

16:50 - 17:00

Đường Trường Đua, Louis Pasteur đoạn từ Trường Đua đến Cử Trị, Tỉnh lộ 955A và đường dân sinh cặp kinh Vĩnh Tế, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

9/9/2022

7:00 - 17:00

Phường Long Sơn, TX Tân Châu. Xã Long Hòa, Phú Lâm, Phú Long, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

9/9/2022

8:30 - 10:00

TBA T9 Thoại Giang, xã Vọng Đông

9/9/2022

10:00 - 11:30

TBA TDC Bắc Thạnh 2, xã Thoại Giang

9/9/2022

13:15 - 13:45

TBA trạm kênh 4800 - bờ nam kênh Mỹ Giang, xã Thoại Giang

11/9/2022

8:30 - 15:30

Ấp Phú An, Phú Thiện, Hòa Đông, TT Phú Hòa (đoạn từ đình Phú Hòa đến cầu Hòa Thuận); ấp Hòa Tây A, Kinh Đào, xã Phú Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân  

11/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Phú Hưng; một phân xã Phú Thọ (dọc lộ nhựa nông thôn bờ bắc rạch Cái Tắc và kênh sườn Phú Thọ); Một phần xã Phú Hưng (từ vòng xoay cầu sắt Phú Hưng hướng về xã Phú Xuân); xã Phú Xuân; Phú Thành; Phú Long; Hòa Lạc, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

11/9/2022

5:00 - 18:00

Toàn huyện Tri Tôn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

11/9/2022

5:00 - 18:00

Toàn huyện Tịnh Biên