Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

13/11/2022

7:00 - 14:00

Một phần phường Mỹ Thới (KV ngọn Cái Sao Bờ Hồ), TP Long Xuyên

13/11/2022

7:00 - 18:00

Một phần phường Mỹ Phước (KV kênh đào), TP Long Xuyên

13/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần phường Mỹ Xuyên (KV đường Trần Hưng Đạo phía bên phải từ đèn 4 ngọn đến hẻm 8, đường Hà Hoàng Hổ phía bên trái từ đèn 4 ngọn đến ngã 3 Võ Thị Sáu), TP Long Xuyên

13/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần phường Mỹ Long (đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cưng, Huỳnh Văn Hay, đường Hai Bà Trưng từ trạm xá Công an đến uốn tóc Thanh Tùng); Một phần phường Mỹ Long (đường Nguyễn Huệ A trừ ST Coop)

13/11/2022

8:00 - 14:00

KV xung quanh đình Mỹ Phước, UBND phường Mỹ Long; đường Phan Đình Phùng, Phan Chu Chinh, Đoàn Văn Phối, Lê Thị Nhiên, Lê Minh Ngươn, đường Nguyễn Huệ B (từ đình Mỹ Phước đến Bắc An Hòa cũ phía bên trái), TP Long Xuyên

13/11/2022

13:00 - 15:00

Một phần phường Mỹ Bình (đường Lê Văn Nhung từ ngã 3 Vườn Trầu đến Điện lực Long Xuyên), TP Long Xuyên

13/11/2022

15:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Phước (KV ngọn kênh đào), TP Long Xuyên

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

12/11/2022

6:00 - 16:00

TT Chợ Mới; Mỹ Luông; xã Long Điền A; Long Điền B; Kiến Thành; Long Giang; Long Kiến; ấp An Thái xã Hòa Bình; ấp An Quới xã An Thạnh Trung; một phần xã Nhơn Mỹ (từ trường THCS Nhơn Mỹ đến cầu Mương Khai), huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

13/11/2022

5:30 - 6:00

Một phần xã Đa Phước từ trụ 472AP/138 TL 956, ấp Hà Bao 2 đến giáp TB Lý Ngọc Long (kênh Bà Đội) ấp Phước Quảng, xã Đa Phước, huyện An Phú

13/11/2022

6:00 - 18:00

Xã Đa Phước (trừ KV từ phân đoạn 472/138 TL 956, ấp Hà Bao 2 đến giáp TB Lý Ngọc Long (kênh Bà Đội) ấp Phước Quảng, xã Đa Phước), huyện An Phú

13/11/2022

6:00 - 18:00

Xã Phú Hội; Vĩnh Hội Đông; một phần TT An Phú (KDC Kinh Thầy Ban); xã Đa Phước (KV Phước Quảng trên TL 957); xã Nhơn Hội (từ ấp Tắc Trúc đến Phú Hội), huyện An Phú

13/11/2022

6:00 - 18:00

Xã Khánh Bình; một phần TT Long Bình; một phần xã Quốc Thái; Nhơn Hội (từ Đồng Ki đến Ban TQ ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội), huyện An Phú

13/11/2022

6:00 - 18:00

Xã Phước Hưng; Quốc Thai (trừ KV Đồng Ki); Khánh An; TT Long Bình (khu vực TL 956), huyện An Phú

13/11/2022

18:00 - 18:30

Một phần xã Đa Phước từ trụ 472AP/138 TL 956, ấp Hà Bao 2 đến giáp TB Lý Ngọc Long (kênh Bà Đội) ấp Phước Quảng, xã Đa Phước, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

13/11/2022

6:00 - 18:00

Xã Vĩnh Lộc; Phú Hữu, huyện An Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

11/11/2022

8:00 - 17:00

TBA TB Út A, xã Bình Long, huyện Châu Phú

11/11/2022

8:00 - 17:00

TBA T1 Bình Chiến, xã Bình Long, huyện Châu Phú

11/11/2022

8:00 - 17:00

TBA T2 Bình Chiến, xã Bình Long, huyện Châu Phú

11/11/2022

8:00 - 17:00

TBA K7 Kênh Chủ Mỹ, xã Bình Long, huyện Châu Phú

11/11/2022

8:00 - 17:00

TBA T3 Mương Bờ Giảng, TT Cái Dầu, huyện Châu Phú

11/11/2022

8:00 - 17:00

TBA Mương Đòn Dong ĐK7, TT Cái Dầu, huyện Châu Phú

11/11/2022

8:00 - 17:00

Trạm Đoàn Thanh Việt, TT Cái Dầu, huyện Châu Phú

11/11/2022

8:00 - 17:00

Trạm T2 Mương Bờ Giảng, TT Cái Dầu, huyện Châu Phú

11/11/2022

13:00 - 17:00

TBA TB Bảy Thêm, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú