Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

7/9/2021

8:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Phước (khu vực xã Thoại), TP Long Xuyên

7/9/2021

13:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Phước (khu vực ngọn Tầm Bót dưới), TP Long Xuyên

8/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần phường Mỹ Long (khu vực đường Thoại Ngọc Hầu từ ngã 4 Nguyễn Trãi - Thoại Ngọc Hầu đến ngã 4 Lý Thái Tổ - Thoại Ngọc Hầu), TP Long Xuyên

8/9/2021

8:00 - 12:00

Một phần phường Mỹ Phước (khu vực DC Lý Thái Tổ), TP Long Xuyên

9/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần phường Mỹ Bình (khu vực từ cầu Nguyễn Thái Học đến CA Mỹ Bình), TP Long Xuyên

9/9/2021

8:00 - 12:00

Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực chợ Mương Khai), TP Long Xuyên

10/9/2021

8:00 - 14:00

Một phần phường Bình Khánh (một phần khu vực ngọn Tầm Vu), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần TT An Châu (khu vực cầu Gáo Lớn), huyện Châu Thành

9/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần xã Bình Hòa (khu vực Mương Cả Điền), huyện Châu Thành

9/9/2021

13:00 - 16:00

Một phần xã Bình Hòa (khu vực Mương Hội Đồng), huyện Châu Thành

10/9/2021

8:00 - 17:00

Khu vực TB Ba Ngà, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

7/9/2021

7:30 - 17:00

Trạm T2 Vĩnh Tây 2, trụ 471CĐ/148/26 - 471CĐ, phường Núi Sam (bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang)

7/9/2021

7:30 - 17:00

Trạm T3 kênh 4 trụ 471CĐ/136B/32 tuyến 471CĐ, phường Núi Sam (bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang)

7/9/2021

7:30 - 17:00

Trạm T2 ấp Mỹ Thuận - kênh 4 trụ 471CĐ/136B/59 tuyến 471CĐ, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc (bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang)

7/9/2021

7:30 - 17:00

Trạm T1 kênh 4 trụ 471CĐ/136B/8 tuyến 471CĐ, phường Núi Sam, TP Châu Đốc (bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang)

7/9/2021

7:30 - 17:00

Trạm T2 Vĩnh Đông, trụ 471CĐ/157/7 - 471CĐ, xã Vĩnh Tế (bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang)

8/9/2021

7:30 - 17:00

Công ty Điện Nước An Giang (Trạm T1B Vĩnh Ngươn), trụ 475CĐ/79/41/11/16 tuyến 475CĐ, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc

8/9/2021

7:30 - 17:00

TT Hành chánh phường Vĩnh Ngươn, trụ 475CĐ/79/41/11/13/1 tuyến 475CĐ, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc

8/9/2021

7:30 - 17:00

Đường Quang Trung - Nguyễn Hữu Cảnh, phường A, TP Châu Đốc

8/9/2021

7:30 - 17:00

Trường THCS Thủ Khoa Huân, trụ 471CĐ/59/8A/2 tuyến 471CĐ, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc.

8/9/2021

7:30 - 17:00

Đại đội biên giới Vĩnh Ngươn, trụ 475CĐ/79/41/11/8/2 tuyến 475CĐ, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc

9/9/2021

7:30 - 17:00

Đường Trần Hưng Đạo từ Biên phòng đến hẻm Chợ Gà, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

9/9/2021

8:00 - 14:00

Đường Lê Lai, phường B, TP Châu Đốc

13/9/2021

13:00 - 17:00

Đường Nguyễn Tri Phương từ Thủ Khoa Huân đến Hoàng Diệu, phường Vĩnh Mỹ và Châu Phú B; Đường Thủ Khoa Huân, dãy số chẵn từ Ngọc Gia Trang đến Hưng Nông, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

7/9/2021

8:00 - 12:00

Phường Long Phú, Long Sơn, Long Thạnh, TX Tân Châu

7/9/2021

8:00 - 12:00

Xã Phú Long, Long Hòa, huyện Phú Tân

7/9/2021

12:00 - 16:00

Xã Phú Long, Long Hòa, huyện Phú Tân

8/9/2021

7:30 - 17:00

Xã Phú Long, huyện Phú Tân

8/9/2021

8:00 - 12:00

Xã Tân An, Long An, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương, TX Tân Châu

8/9/2021

12:00 - 16:00

Xã Tân An, Vĩnh Hòa, TX Tân Châu

9/9/2021

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Hòa, TX Tân Châu

11/9/2021

7:30 - 17:00

Xã Long An, Châu Phong, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

7/9/2021

8:00 - 17:00

Tây Kênh 13 Long Thành - 475CD/392/1/53 - 1x37.5kVA, ấp Long Thành, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

7/9/2021

8:00 - 17:00

T2B Ô Long Vỹ - 1x25kVA, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

7/9/2021

8:00 - 17:00

TBA TB K5 Bắc Mương Trâu - 3x25kVA, ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

7/9/2021

8:00 - 17:00

T3 Hưng Thuận - 475CD/431A/148 - 1x37.5kVA, ấp Hưng Hòa, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú

7/9/2021

8:00 - 17:00

T2 Mỹ An - 475CD/215/25 - 1x37.5kVA, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

7/9/2021

8:00 - 17:00

TBA T7A Khánh Hòa - 2x37,5KVA - 477CĐ/8A/128, ấp Khánh Phát, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

7/9/2021

8:00 - 17:00

TBA T5A Khánh An - 2x37,5KVA - 477CĐ/92/2, ấp Khánh Đức, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

7/9/2021

8:00 - 17:00

TBA T9A Mỹ Đức - 2x50KVA - 477CD/70, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

7/9/2021

8:00 - 17:00

TBA TB Bù Lu - 1x160kVA, ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

7/9/2021

8:00 - 17:00

TBA T11 Mỹ Đức - 2x37,5KVA - 477CD/85, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

7/9/2021

8:00 - 17:00

TBA TB K4 Bắc Mương Trâu - 1x160kVA, ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

7/9/2021

8:00 - 17:00

TBA Khánh Lợi 8 - 2x50KVA - 477CĐ/8A/111, ấp Khánh Phát, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

8/9/2021

8:00 - 17:00

T3 BC BP - 2x37,5kVA - 476CD/54, ấp Bình Chánh 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

8/9/2021

8:00 - 17:00

T2 BC BP - 2x37,5kVA - 476CD/39, ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

8/9/2021

8:00 - 17:00

T1 Bình Thạnh - 1x50kVA - 476CD/117/10, ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

8/9/2021

8:00 - 17:00

T2 Bình Thạnh - 2x25kVA - 476CD/117/29, ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

8/9/2021

8:00 - 17:00

T3B Bình Chánh 2 - 2x25kVA - 476CD/89/25, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

8/9/2021

8:00 - 17:00

TB M.Thanh Sơn - 3x25kVA - 476CD/89/36, ấp Bình Chánh 2, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

8/9/2021

8:00 - 17:00

TB Hai Chọc - 3x37,5kVA - 476CD/190, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

8/9/2021

8:00 - 17:00

TBA TB Rạch Tầm Dầu - 3x15kVA - 473CD/139/42/10, Ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

8/9/2021

8:00 - 17:00

TBA KDC Bình Phú - 3x37,5kVA - 476CD/236/3, ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú

8/9/2021

8:00 - 17:00

TBA TB Thanh Sơn ĐK2 - 1x250kVA - 473CD/139/42/35, Ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

8/9/2021

8:00 - 17:00

TBA TB K3 Bắc Mương Trâu - 1x160kVA - 473CD/139/52, Ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

9/9/2021

8:00 - 17:00

TB K12 K.Ranh CP-CT - 1x160kVA - 476CD/174/48/33, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

9/9/2021

8:00 - 17:00

TB K10 K.Ranh CP-CT - 3x37,5kVA - 476CD/174/48/9, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

9/9/2021

8:00 - 17:00

TB Lung Tà Quí (K.Ranh) - 3x15kVA - 476CD/174/55, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

9/9/2021

8:00 - 17:00

TB K11 K.Ranh CP-CT - 1x160kVA - 476CD/174/48/17, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

9/9/2021

8:00 - 17:00

TB M.Đốc Đinh 2 - 3x37,5kVA - 476CD/174/47, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

9/9/2021

8:00 - 17:00

TB K9 K.Ranh CP-CT - 1x160kVA - 476CD/174/73, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

9/9/2021

8:00 - 17:00

K8 Nam Cây Dương - 1x160kVA - 476CD/174/91, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

9/9/2021

8:00 - 9:00

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Phúc Toàn - 3x50kVA - 472CD/22/1, xã Bình Long, huyện Châu Phú

9/9/2021

10:30 - 11:30

Công ty TNHH Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú

9/9/2021

11:00 - 13:00

Trạm cấp nước Bình Long - 1x160kVA - 472CD/30/4A/8/1, xã Bình Long, huyện Châu Phú

9/9/2021

16:00 - 17:00

Cảng Bình Long - 1x320kVA - 472CD/30/9A/2, xã Bình Long, huyện Châu Phú

11/9/2021

8:30 - 12:30

Khu dân cư ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

11/9/2021

8:30 - 12:30

Tổ 1, 2 ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

8/9/2021

8:00 - 16:00

Tuyến dân cư từ cầu 22 đến cầu 23 An Nông. Ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên

9/9/2021

8:00 - 16:30

Khu vực KTĐ ACC ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi; ấp An Lợi xã An Hảo, huyện Tịnh Biên

10/9/2021

8:00 - 16:00

Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng. Một phần ấp Thới Hòa, Thới Thuận, xã Thới Sơn; ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên