Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

14/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Phước (khu vực đường Trần Hưng Đạo bên tay phải từ cầu Tầm Bót đến cầu Cái Sơn), TP Long Xuyên

14/6/2022

8:00 - 11:30

ASSH một phần khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

14/6/2022

10:00 - 15:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (ASSH Ranh Làng), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

TBA T6A Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

UB xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Trạm T2A Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Trạm T1A Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Trạm T4A Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Khu vực Kênh 1, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Khu vực Cầu Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Trạm T1A, tổ điện Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Khu vực đình Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Trạm T3A đình Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Khu vực nhà thờ Cần Đăng, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Trạm KDC mương Miễu Hanh, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Trạm T2 Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

14/6/2022

7:30 - 16:30

TBA T3A Vĩnh Mỹ, bán tổng cho Công ty CP Điện Nước An Giang, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

14/6/2022

7:30 - 16:30

TBA T5B Vĩnh Mỹ, bán tổng cho Công ty CP Điện Nước An Giang, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

14/6/2022

7:30 - 16:30

TBA T3 Vĩnh Mỹ, bán tổng cho Công ty CP Điện Nước An Giang, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

13/6/2022

8:00 - 17:00

Xã Tân An; Vĩnh Hòa, TX Tân Châu

14/6/2022

7:30 - 12:00

Phường Long Thạnh, TX Tân Châu

14/6/2022

8:00 - 17:00

Xã Phú Lộc; Vĩnh Xương; Vĩnh Hòa, TX Tân Châu

14/6/2022

8:00 - 17:00

Xã Phú Hữu, huyện An Phú. Xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân

14/6/2022

13:00 - 17:00

Phường Long Châu, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

14/6/2022

8:00 - 10:00

TBA nhà máy nước Định Thành, xã Định Thành

14/6/2022

10:00 - 12:00

TBA trường THCS Định Mỹ, xã Định Mỹ

14/6/2022

13:30 - 15:30

TBA kênh 1 - Tây kênh H, xã Định Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

14/6/2022

8:00 - 17:00

Trạm Vĩnh Quới 1, Trạm T2 Vĩnh Tiền, T2 Bình An Thạnh Lợi, T3 Bình An Thạnh Lợi - TT Cái Dầu, huyện Châu Phú

14/6/2022

8:00 - 17:00

TBA Ông Sự, TBA Ông Trắng A, TBA KDC Vịnh Tre, TBA Thủy Nông, TBA Vĩnh Thuận 2A, TBA Thái Đại Hữu, TBA T4 Mương Khai Lắp, TBA Mương Khai Lắp 2A, TBA T2 Mương Khai Lắp, TBA T3 Mương Khai Lắp - TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

14/6/2022

8:00 - 17:00

TBA T2A Khánh Lợi, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

14/6/2022

8:00 - 17:00

TBA Ông Châu, xã Bình Long, huyện Châu Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

12/6/2022

5:00 - 12:00

Toàn huyện Tri Tôn